Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyet Şiirine Yön Veren Şair: Yahya Kemal Beyatlı
(The Poet Directed Republican Poetry: Yahya Kemal Beyatlı )

Yazar : Dinçer Öztürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 147-162


Özet
Türk edebiyatının zirve şahsiyetlerinden Yahya Kemal hatıra, portre, makale, mektup, deneme, tenkit, sohbet, tarih gibi edebi türlerin çoğunda yazılar kaleme almış olmasına rağmen şiirleriyle edebiyatımızda yer edinmiş bir fikir adamıdır. Yahya Kemal, şiirlerinde dilin mükemmeliyet imkânlarını sonuna kadar denemiş, taramış ve ulaşmış şairlerdendir. Şair, şiirin çeşitli problemleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde düşünmüştür. O, şiiri meydana getiren unsurlar üzerinde çokça düşünmüş, her bir unsuru ince eleyip sık dokumuş ve bu konuda çeşitli tekliflerde bulunmuştur. Türkçenin tarihi seyrini titizlikle izleyerek, milletin yüzyıllar boyunca dilde kullandıkları etkileyici gizemleri tefahhus ederek bulmuş, şiirlerinde tatbik etmiştir. Yahya Kemal’in sanat anlayışını ve şiirini daha iyi kavrayabilmek ve belli bir zemine oturtabilmek onun edebi şahsiyetinin inşasında kuramların yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Yahya Kemal’in şiirleri, düz yazıları dikkate alınarak onun edebi şahsiyetini oluşturan temel kuramlar tespit edilip verilmek istenmiştir. Yapılan tespitler, Türk edebiyatında özel yeri bulunan şair ve yazarın portresini ortaya koyma ve şiirini anlamlandırma noktasında katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Yahya Kemal’in sanat anlayışını ve şiirini daha iyi kavrayabilmek ve belli bir zemine oturtabilmek onun edebi şahsiyetinin inşasında kuramların yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Yahya Kemal’in şiirleri, düz yazıları dikkate alınarak onun edebi şahsiyetini oluşturan temel kuramlar tespit edilip verilmek istenmiştir. Yapılan tespitler, Türk edebiyatında özel yeri bulunan şair ve yazarın portresini ortaya koyma ve şiirini anlamlandırma noktasında katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal, şiir, Cumhuriyet, kuram, edebiyat.

Abstract
Yahya Kemal, one of the top person of Turkish literature, is a highbrow man who has taken place in our literature with his poems even though he wrote several articles in many of the literary genres such as memoirs, portraits, articles, essays, letters, criticism, conversations, and history. Yahya Kemal is one of the poets who have tried, scanned and reached the perfection possibilities of language in his poems. He has thought a lot about the components that make up poetry, gone over each component and made several proposals on this subject. By following the history of Turkish meticulously, he found the impressive mysteries used by the nation for centuries and adapted them in his poems. To better understand the art and poetry of Yahya Kemal, the theories are very important for his literary personality. In this study, by considering the poems and proses written by Yahya Kemal, the basic theories that shape his literary personality were determined. It is thought that the findings will contribute to show the portrait of the poet and writer who has a special place in Turkish literature and to make sense of his poems. To better understand the art and poetry of Yahya Kemal, the theories are very important for his literary personality. In this study, by considering the poems and proses written by Yahya Kemal, the basic theories that shape his literary personality were determined. It is thought that the findings will contribute to show the portrait of the poet and writer who has a special place in Turkish literature and to make sense of his poems.

Keywords
Yahya Kemal, poetry, Republic, theory, literature.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri