Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerli Turistlerin Algıladıkları Seyahat Risklerinin Destinasyon Satın Alma Süreçlerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Effects of Travel Risks Perceived by Domestic Tourists on Destinaton Purchase Processes )

Yazar : Aydın Ünal    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 403-424


Özet
Bu çalışmada yerli turistlerin yabancı ülke destinasyonlarına ilişkin risk algılarının belirlenmesi ve ilgili risklerin destinasyon satın alma süreçlerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 500 anket Mayıs-Ekim 2019 döneminde Antalya destinasyonunu paket tur satın alarak ziyaret eden ve daha önce yurtdışına çıkmamış yerli turistlere yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler (454 anket) SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde yerli turistlerin yabancı destinasyonlarla ilgili olarak psikolojik, fiziksel, finansal, zamansal ve sosyal boyutlarda risk algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun yabancı destinasyonlarla ilgili genel risk algılarının yüksek (%69) ve yabancı destinasyonları seyahat niyetlerinin düşük (%57) düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Destinasyon seçim süreci, algılanan risk, yerli turist, Antalya.

Abstract
This study aims to determine the risk perceptions of domestic tourists about foreign destinations and to determine the effects of related risks on destination purchasing processes. 500 questionnaires prepared in this context were delivered to the domestic tourists who visited Antalya destination in the period of May-October 2019 by purchasing a package tour and who hadn’t gone abroad before, by communicating face to face. The data obtained from the questionnaires (454 questionnaires) were analyzed by the use of the SPSS program. As a result of the analyzes, it was determined that the domestic tourists perceived risks in terms of psychological, physical, financial, temporal and social dimensions related to foreign destinations. In addition, it was determined that the general risk perceptions of the majority of the participants related to foreign destinations were high (69%) and that they had low intentions to travel to foreign destinations (57%).

Keywords
Destination choosing process, perceived risk, domestic tourist, Antalya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri