Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dijital Gazetecilik Akademisi Üzerine Bir Araştırma: Newslabturkey.Org Örneği
(A Research on the Digital Journalism Academy: The Case of Newslabturkey.Org )

Yazar : Emrah Budak    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 189-214


Özet
İletişim teknolojilerinin gelişimi ile habercilik anlayışı dijital bir boyut kazanmıştır. Habercilik pratikleri dijital ortama aktarılmış, toplumda yaşanan gelişmeler bireylere dijital mecralarda sunulmaya başlanmıştır. Bu anlamda dijital gazetecilik yapan kurumların, bağımsız gazetecilerin ve dijital medyaya ilgi duyan herkesin dijital gelişmelerden haberdar olmaları, teknik birtakım bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. Habercilik alanında yaşanan gelişmeleri medya alanında yer alan bireylere aktarmak için dijital gazetecilik akademileri kurulmaya başlanmıştır. Bu çalışma da Türkiye’de 2018 yılında kurulan dijital habercilik akademisi newslabturkey.org’un habercilik alanına sunduğu eğitim içeriklerini konu edinmiştir. Habercilik alanında paylaşılan gönderiler nicel ve nitel içerik analizi ile irdelenmiş, içeriklerin büyük bir kısmının dijital alanda haberciliğe dair yapılması gerekenler, yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin paylaşımlar olduğu görülmüştür. Gazetecilik alanında Batı ülkelerinde geliştirilen yeni uygulamalar üzerine yazılan metinler Türkçeye çevrilerek aktarılmış, çalışmada, newslabturkey.org’un gazetecilik eğitimi anlamında oldukça bilgilendirici ve faydalı metinler sunarak haberciliğin daha profesyonel bir şekilde icra edilmesi adına içerikler ürettiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Habercilik, dijital gazetecilik, dijital gazetecilik akademisi, newslabturkey.

Abstract
With the development of communication technology, journalism has gained a digital dimension. The practices of journalism have been digitalized and the developments in society have begun to be presented to individuals in digital media. In this sense, digital journalists, independent journalists and anyone interested in digital media should be aware of digital developments and have some technical knowledge and skills. Digital journalism academies have been established to transfer the developments in journalism to the individuals in the media. This study aimed to assert the contents of the digital journalism training academy offered to the journalism field newslabturkey.org founded in 2018 in Turkey. The items shared in the field of journalism were analyzed with quantitative and qualitative content analysis, and a large part of the content had to be done about digital journalism, and it was seen that there were shares related to the use of new technologies. The texts written on the new applications developed in the Western countries in the field of journalism have been translated into Turkish, in the study, it was found that newslabturkey.org produced content to make journalism more professional by presenting informative and useful texts in journalistic education.

Keywords
Journalism, digital journalism, digital journalism academy, newslabturkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri