Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin Yakın Siyasi Tarihi ve Hürriyet Gazetesi’nde Laiklik Haberleri: Aydın Doğan Dönemi
(Recent Political History of Turkey and News of Laicism on Hürriyet: The Era of Aydın Doğan )

Yazar : Yusuf Özkır    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4
Sayfa : 69-94


Özet
Türkiye’nin yakın siyasi tarihini medya ve siyaset ilişkisi çerçevesinde ele alan bu çalışma, değişmeyen gündem maddelerinden birisi olarak laiklik ilkesini Hürriyet Gazetesi’nin genel yayın politikasından hareket ederek ele almaktadır. Bu kapsamda Aydın Doğan’ın Hürriyet Gazetesi’ni satın aldığı 1994 yılı sonrası, 2010 yılına kadar incelenmektedir. Temel amaç olarak ise aynı süreçte Türkiye’yi yöneten siyasi iktidarlarla Hürriyet Gazetesi’nin bakış açısının ‘laiklik algısı’ söz konusu olduğunda örtüşüp örtüşmediği konusuna odaklanılmaktadır. Metodolojik olarak siyasi tarih bilgisinin verilmesi, laiklikle ilgili kavramsal arka planın aktarılması ve laikliğin Türkiye’deki serüveni hakkında basının oynadığı role değinilmesi örnek olayların anlaşılması açısından ön açıcıdır. Ayrıca laiklik ilkesi kavramsal ve tarihsel analize tabi tutularak hem Batı’daki serüveni üzerinde durulmakta hem de Türkiye’deki yolculuğuna değinilerek betimleme yöntemi izlenmektedir. Çalışmanın sonunda Hürriyet Gazetesi’nin izlediği yayın politikasıyla daha çok Fransız tarzı laikliğe yakın durduğu vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi, laiklik, medya, başörtüsü, darbe.

Abstract
This research, which, deals with the Turkey’s close political history in the context of the relationship of media and politics, investigates the doctrine of Laicism as an unchanging-agenda-item by setting out to road from the general publishing policy of the Turkish Daily newspaper Hurriyet. In this scope, the post-1994, when Hurriyet was bought by Aydın Doğan, is investigated until 2010. The main aim, over this period, is to focus on whether or not the perspectives of the then political power and Hurriyet matched up with one another in respect to the perception of Laicism. That giving information on the political history, citing the conceptual background regarding Laicism, mentioning the Press’ role in the adventure of Laicism in Turkey is methodological-wise essential in respect to understanding the representative situations. In addition, by historically and conceptually analysing the doctrine of Laicism, both its adventure in West is focussed through this research and by mentioning its adventure in Turkey, a methodology of description is followed. In the end of this research, it is emphasized that Hurriyet kept close to the French Laicism considering its publishing policy.

Keywords
Aydın Doğan, Hürriyet Newspaper, laicism, media, headscarf, coup.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri