Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde’ye Bağlı Köylerde Mübadillere Yönelik Hububat Dağıtımı Faaliyetleri
(Grain Seed Distrubition Activities to the Exchanged Emigrants in the Villages of Niğde Province in the First Years of Turkish Republic Era )

Yazar : Aydın Efe  & Kürşat Kurtulgan  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 291-315


Özet
Göç olgusu, Türk ve Müslümanlar açısından baktığımızda daha çok Anadolu’ya doğru yaşanmış bir dramdır. Bu durum Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasına kadar devam etti. Lozan Barış Antlaşması sonrası ise hem Anadolu’ya ve hem de Anadolu dışına doğru yaşanmaya başladı. Bu yeni durum ile göçler artık yeni bir şekil aldı. Bu yeni şekilde ulus devlet olma hedefinden kaynaklı olarak ve tamamen güvenlik kaygısı ile birçok gayrimüslim sınırlar dışına çıkarıldı. Yüzlerce yıldır burada huzur ve barış içinde yaşamış olan ve ekonominin ticaret, zanaat ve sanayisinde söz sahibi olan bu insanların gönderilmesi ile birlikte ekonomik ve sosyal alanda kısmen bir boşluğun oluşmasına sebep oldu. Homojen ve milli bir yapı için yola çıkan önder kadro, devletçilik ilkesinin de desteği ile büyük bir mücadeleye girişti. Bu mücadelenin yaşandığı önemli şehirlerden bir tanesi de Niğde’dir. Niğde, bu yönü ile gelen göçmenlere ihtiyacı olan bir şehirdir. Ekonomik ve sosyal manada yaşanan bozulmanın bir an önce düzeltilmesi için yapılan çalışmalardan en önemlisi ve hızlısı da göçmenlerin iskânıdır. Niğde ve çevresine yerleştirilen 16 bin nüfusun önemli bir kısmı çiftçilerden oluşmaktadır. Bu durum tarla dağıtımında açık bir şekilde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Niğde, mübadil, tohum, nüfus, hububat.

Abstract
The phenomenon of immigration is a drama that occurred especially towards Anatolia in terms of the Turks and Muslims. This situation continued until the Lausanne Peace Treaty was signed. After the Lausanne Peace Treaty, it started to happen both ways: ‘towards and from’ Anatolia. With this new situation, migrations acquired a new formation. In this new formation, many non-Muslims were taken out of the borders due to the goal of becoming a nation-state and with the concern of security. The deportation of these people who lived here in peace for hundreds of years and who had a crucial role in the economy in terms of trade, craft and industry caused a gap in economic and social manners. The leading groups, whose goal was a homogeneous and national structure, commenced a great struggle. Niğde was one of the important cities where this struggle was experienced. With this aspect, Niğde was a city that needed immigrants. One of the most important and urgent tasks to correct economic and social deterioration as soon as possible was the resettlement of immigrants. An important part of the 16000 inhabitants in Niğde and its surroundings was composed of farmers. This situation was clearly seen in field distribution.

Keywords
Niğde, exchanged emigrant, seed, population, grain.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri