Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İki Berlin Hatırası Örneği Üzerinden Avrupa’dan Osmanlı’ya Rol Model Olarak Almanya
(Germany as a Role Model from Europe to Ottoman through the Two Examples of Berlin Memories )

Yazar : Nursel Çakmak    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 185-200


Özet
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti ve Almanya’nın müttefik olması sebebiyle iki ülke arasında asker, bürokrat ve yazar takımlarının karşılıklı seyahatleri artar. Bu seyahatlerden ikisi; Mehmet Akif ve Cenap Şahabettin’in Berlin’e dair izlenimlerini aktardıkları biri şiir, diğeri nesir türündeki eserlerle karşımıza çıkar. “Berlin Hatıraları” ve Avrupa’dan Mektuplar’da Almanya’nın 19. yüzyıldan itibaren her alanda gösterdiği hızlı ilerleyişin sebeplerini, özellikle Berlin’in sosyal hayatı üzerinden vermeye çalışan şairler, bir taraftan da bu şehri diğer Avrupa ülkelerine ve Osmanlı’ya rol model olarak gösterirler. Buradan hareketle; iki eserde Berlin izlenimlerindeki ortak ya da farklı vurgular, Osmanlı ve Almanya mukayeselerinde öne çıkan hususlar ile şairlerin İstanbul’a ve Berlin’e yönelik tespitlerini ortaya çıkarmak bu çalışmanın başlıca amacını oluşturur. Böylece Osmanlı’nın hangi ölçüler çerçevesinde Batı’yı örnek alması gerektiği şairlerin değerlendirmeleriyle birlikte ortaya konulacak ve çalışma bu noktalar üzerinde yoğunlaşacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Akif Ersoy, Berlin Hatıraları, Cenap Şahabettin, Avrupa Mektupları, rol model.

Abstract
Since the Ottoman Empire and Germany were allied with the First World War, the mutual travel of soldiers, bureaucrats and writers between the two countries increased. Two of these trips; Mehmet Akif and Cenap Şahabettin, who convey their impressions about Berlin, come up with poetry and the other with prose-like works. In the “Memories of Berlin” and Avrupa’dan Mektuplar, poets trying to give the reasons for the rapid progress of Germany in every field since the 19th century, especially Berlin's social life, on the other hand, poets also show this city as a role model to other European countries and the Ottoman Empire. Moving from here; The main purpose of this study is to reveal the common or different emphases in the impressions of Berlin in two works, the prominent points in Ottoman and German comparisons and the determination of poets towards Istanbul and Berlin. Thus, in what measures the Ottoman should take the West as an example, the poets will be put forward together with the evaluations of the poets and the study will focus on these points.

Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Berlin Hatıraları, Cenap Şahabettin, Avrupa Mektupları, role model.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri