Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teknolojinin Tarihle Buluşması: Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri
(Technology Meets History: Yıldız Palace Photo Albums )

Yazar : Pervin Bezirci    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 22
Sayfa : 283-304


Özet
Dijitalleştirme bir koruma stratejisi olarak ve genişleyen erişimdeki faydaları açısından evrensel olarak kabul edilmiş durumdadır. Dolayısıyla, kültürel miras içerisinde yer alan bilgi kaynaklarını bünyesinde barındıran kültürel bellek kurumları olan müzeler, arşivler ve kütüphanelere koruma ve erişim konusunda sorumluluk düşmektedir. Kültürel bellek kurumlarının bu bilgi kaynaklarını kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde sunabilmesi ve koleksiyonlarını gelecek nesillerin de kullanabilmesi için teknolojik gelişmelere uyum içinde altyapı olanaklarını geliştirerek hizmet verme zorunluluğu oluşmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada, nesli tükenmekte olan fotoğraf koleksiyonlarının korunmasına dikkat çekilerek, kültürel mirasın hem tarihi bilgi veren hem de çağdaş topluma farklı perspektifler sunan en değerli materyallerinden biri olan nadir eser niteliğindeki fotoğraf koleksiyonlarının dijitalleştirilerek hem özgün yapılarının korunması hem de elektronik ortamda kolay erişilebilirliğinin sağlanması konusu ele alınmaktadır. “İstanbul Üniversitesi II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri Projesi” örneğinden yola çıkılarak fotoğraf koleksiyonunun dijital ortama aktarılması sonucundaki koruma ve erişim kazanımları tartışılmakta ve değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kültürel miras, dijitalleştirme, Abdülhamid Fotoğraf Albümleri, İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler.

Abstract
Digitization has been universally accepted as a protection strategy and for its benefits in expanding access. Consequently, the responsibility falls on protection and access to museums, archives and libraries, which are cultural memory institutions that contain information sources within the cultural heritage. For cultural memory institutions to present these information resources in accordance with the needs and expectations of users and to offer their collections for future generations, an obligation to provide services by developing infrastructure facilities by technological developments surfaces. In this context, this study examines, by emphasizing the protection of endangered photo collections, digitizing photographic collections, one of the most valuable materials of cultural heritage that both provide historical information and offer different perspectives to the contemporary society, digitization of both their original structures and easy accessibility in the electronic environment has been elaborated. Hereby, “İstanbul University’s Abdülhamid II nd. Photo Albums Project ”, the protection and access gains as a result of transferring the photo collection to digital media have been discussed and evaluated. Protection and access gains, in particular as a result of transferring the photo collection to digital media have been discussed and evaluated based on the example of "İstanbul University's Abdülhamid II Photo Albums Project".

Keywords
Cultural heritage, digitization, Abdülhamid Photo Albums, İstanbul University, Rare Works.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri