Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Öğrencilerin Kültürel Tercihlerine İlişkin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi Arasındaki Ayrım
( The Distinction Between British and American English in Relation to Turkish Students' Cultural Preferences )

Yazar : Hakan Aydoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 28-44


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi sözcükleri (ve onların yazılış ve hecelenişleri) arasındaki ayrımı yapabilme yetenekleri ve öğrencilerin İngiliz ve Amerikan aksanlarına olan tutumları ve ikisi arasındaki tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İngiliz ve Amerikan aksanları olmak üzere telafuz modelleri tercihleri de araştırılmıştır. Çalışmaya Ege bölgesinde bir Devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan % 41.4'i erkek and % 58.6'sı kız olmak üzere toplamda 140 öğrenci katılmıştır. Bulgular, öğrencilerin İngiliz ve Amerikan İngilizcesi sözcüklerini ayırt etme yetenekleri ve onların İngilizce yetenek seviyeleri, İngilizce öğrenmek için geçirdikleri yıl sayısı ve İngiliz ve Amerikan kültürlerine olan tercihleri arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Diğer bulgularsa İngiliz ve Amerikan kültürlerine olan tercihler, Türk ve İngiliz/Amerikan kültürleri arasındaki farklılıklar arasında makuldan kuvvetli tercihlere varan sonuçlar vermiştir. Ayrıca, Türk öğrencilerin Amerikan aksanını İngiliz aksanına nazaran daha çok sevdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, kültürel tercih, telafuz

Abstract
The aim of the present study is to examine the relationship of students' capability of making distinctions between British and American English words (and their spelling) with their attitudes and preferences toward British and American culture. The preference of pronunciation patterns (i.e. the British and American accents) was also investigated. There were 140 Turkish students (out of which 41.4% males and 58.6% females) studying at a State university in Aegean region who participated this research. The findings revealed the positive relationship of students' capability of the distinction between British and American English words with levels of English competencies, years spent learning English, and preferences toward British and American culture. The other findings yielded moderate to strong preferences toward British/American cultural heritage and differences between Turkish and British/American culture. Additionally, Turkish students liked the American accent more compared to the British accent.

Keywords
British English, American English, Cultural Preference, Pronunciation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri