Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kur’ân’da Kinâye ve Ta?riz Sanatının Kullanma Nedenleri
(The Reasons of Using Kanayah and Ta?riz Art in the Quran )

Yazar : Ferit DİNÇER    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 45-63


Özet
Belâgat sanatlarından biri olan ve mecazî bir anlatım şekli diye bilinen kinâye ve ta?riz, Araplarda sarahaten ifade edilen anlatım şeklinden daha fasih sayılmış ve âlimlerin birçoğu da bu gerçeği ifade etmişlerdir. Nitekim kelamın en fasihi olan Kur’ân’ın, Arap dili ile nazil olması hasebiyle birçok yerinde kinaî ifadelere rastlamak mümkündür. Bu nedenle Allah’ın, Kur’ân ’da vermiş olduğu mesajları doğru ve sağlıklı biçimde yorumlamak, anlamak ve istifade etmek için Arap dilinde mevcut olan kinâye sanatını bilmek gerekmektedir. Diğer taraftan Kur’ân’da gelen kinâyeli ifadelerin birçok nedenleri de olduğu bir gerçektir. Bu nedenleri de bilmek yine Kur’ân’ın anlaşılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu kısa çalışmada söz konusu nedenleri Kur’ân ayetlerinin örnekliğinde mümkün olduğu kadar detaylandırarak üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Arap dili, Kinâye, Ta?riz, Neden

Abstract
The adultery and ascension, which is known as a metaphorical way of expression, which is one of the rhetoric arts, was considered more fascinating than the form of expression expressed in the Arabs, and many scholars expressed this truth. As a matter of fact, it is possible to come across religious expressions in many parts of the Qur'an, which is the best term of the word, because it is gentle with the Arabic language. For this reason, in order to interpret, understand and take advantage of the messages that Allah has given in the Qur'an in a correct and healthy way, it is necessary to know the art of allegory available in the Arabic language. On the other hand, it is a fact that there are many reasons for the deliberate statements coming from the Qur'an. Knowing these reasons also has an important place in understanding the Qur'an. In this short study, we will focus on these reasons in the example of the verses of the Qur'an as much as possible.

Keywords
Quran, Arabic language, Allusion, Style, Why

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri