Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Iğdır Manilerinin İşlevleri Üzerine Bir İnceleme
(A Study on the Functions of Iğdır Ballads )

Yazar : İsmail Abalı    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 115-146


Özet
Bu çalışmada, antropologlarca geliştirilip sistemleştirilen ve daha sonra halkbilimi araştırmalarında da kullanılan işlev teorisi ışığında Iğdır manileri incelemeye alınmıştır. Halk bilgisi ürünlerinin, bireyin ve toplumun hangi gereksinimlerini karşıladığı ve bu durum bağlamında folklorik yaratmaların nasıl şekillendiği noktasında cevaplar arayan bu teori, William R. Bascom tarafından bir modele dönüştürülmüştür. Çalışmamızda, yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen Iğdır manileri, işlev teorisine göre incelenmiş ve Bascom’un modeline uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mani, Iğdır ili, işlevsel teori, halk kültürü, halkbilimi.

Abstract
In this study, in the context of the functional theory, which was developed and systematized by anthropologists and later used in folklore researches, Iğdır ballads were examined. This theory has been turned into a model by William R. Bascom, seeking answers on what needs of the public information products meet the individual and society and how folkloric creations take shape in this context. In our study, Iğdır ballads obtained from written and oral sources were examined according to function theory and practised to model of Bascom.

Keywords
Mani, Iğdır province, theory of function, folk culture, folklore.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri