Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Halk Edebiyatı Çerçevesinde Türk ve Rus Halk Masallarında Yer Alan Formeller
(Traditional Formulas of Russian and Turkish Fairy Tales in the Framework of Folk Literature )

Yazar : Mariia Talianova Eren    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 159-183


Özet
Masal, halkın kültürünün temelini oluşturmakta ve ayna gibi halkın ahlaki ve estetik anlayışını, eski inanışlarını, dünya algısını yansıtmaktadır. Gerçekçi ve hayvan masallarına kıyasla olağanüstü masallar yapısı açısından farklılık gösterip genelde daha uzun olur, fantastik unsurları, doğaüstü yardımcıları ve eşyaları barındırır. Bunun yanı sıra, olağanüstü masalların anlatma tarzı, kullanılan yöntemler de farklıdır. Geleneksel kalıplar ya da diğer bir deyişle formeller halk masalını süsleyerek bir çerçeve olarak başlangıç ve son kısımlarını belirtmektedir. Çalışmanın amacı; giriş, geçiş ve bitiş olarak ayrılan geleneksel Türk ve Rus halk masallarının kalıplarını ele almak ve arasında karşılaştırma yapmaktır. Türkiye’de bu konu özellikle S. Sakaoğlu tarafından detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Rusya’da ise masal formellerini inceleyenler arasında V.P. Anikin, E.V. Pomerantseva, N.M. Gerasimova gibi isimler yer almaktadır. Çalışmada S. Sakaoğlu’nun ortaya koyduğu sınıflandırmaya uyularak daha çok Rumen masalları üzerinde çalışan ama diğer dünya masallarıyla da bilgi veren özellikle N. Roşinayu gibi yabancı araştırmacıların edindiği bilgi vasıtasıyla mukayeseli bir analiz yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Halk edebiyatı, Rus, Türk, masal, formel, folklor.

Abstract
The fairy tales are the basis of the culture of the people and reflect the moral and aesthetic understanding of the people, the old beliefs and the world perception like a mirror. The type of folk literature mentioned reflects the moral and aesthetic understanding of the people, their old beliefs and the world perception. Compared to realistic and animal tales, extraordinary tales differ in their structure and generally become longer, they contain fantastic elements, supernatural aids and items. Besides, the way of narrating extraordinary tales and the methods used are also different. Traditional patterns, or in other words, the formulas decorate the folk tale, indicating its beginning and end as a frame. The aim of the study; to discuss the patterns of traditional Turkish and Russian folk tales that are separated as entrance, transition and finish and to make a comparison between them. In Turkey, this topic was studied in detail by S. Sakaoglu. In Russia, names such as V.P. Anikin, E.V. Pomerantseva, N.M. Gerasimova are included. In the study, a comparative analysis will be made by following the information obtained by foreign researchers, especially N. Roshinayu, who are working on Romanian tales, but also providing information with other world tales, following the classification put forward by S. Sakaoglu.

Keywords
Folk literature, Russian, Turkish, fairy tale, formula, folklore.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri