Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ Adlı Eserinin Bilinmeyen İki Nüshası ve Diğer Nüshalarına Dair
(The Two Unknown Copies of Ghulami’s Dasitan Khadija al-Kubra and about Other Copies )

Yazar : Maşallah Kızıltaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 95-113


Özet
Türk edebiyatında, Hz. Muhammed’in ilk hanımı olması ve İslam’a yaptığı hizmetler dolayısıyla Hz. Hatice’yi konu alan birçok eser vücuda getirilmiştir. Bu eserlerden birisi de Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ adlı eseridir. Eserin hangi Gulâmî’ye ait olduğu konusunda tam bir bilgi mevcut değildir. Zira 20. yüzyılda yaşamış şairleri saymazsak kaynaklarda Gulâmî mahlaslı üç şair olduğu görülmektedir. Nüshalar üzerinde yapılan incelemelerde de bir sonuca varılamamış, eserin müellifinin hangi Gulâmî olduğu tam olarak tespit edilememiştir. Gulâmî’nin mezkûr eserinin Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi’nde olan nüshası dışındaki nüshalarının, bu nüshalarla ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmasına rağmen Gulâmî’ye ait olduğu fark edilememiştir. Bu çalışmada, bu nüshalar ve eserin yeni tespit edilen nüshalarının tanıtımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gulâmî, Türk edebiyatı, Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ, bilinmeyen nüshalar.

Abstract
In Turkish literature, many works have been written about Khadija because of being Muhammad's first wife and the services she has done to Islam. One of these works is Ghulami's Dasitan Khadija al-Kubra. There is no complete information about which Ghulami the work belongs to. If we do not count the poets who lived in the 20th century, it is seen that there are three Ghulami pseudonym poets in the sources. In the examinations made on the copies, no conclusion could be reached and it was not determined exactly which Ghulami the author of the work was. Copies of Ghulami's aforementioned works, excluding copies in the Yapı Kredi Sermet Çifter Research Library, although there are many scientific studies on these copies, it could not be realized that it belongs to Ghulami. In this study, it is introduced that these copies and newly identified copies are related to the work. There is no complete information about which Gulâmî the work belongs to. If we do not count the poets who lived in the 20th century, it is seen that there are three Gulâmî pseudonym poets in the sources. In the examinations made on the copies, no conclusion could be reached and it was not determined exactly which Gulâmî the author of the work was. Copies of Gulâmî's aforementioned works, excluding copies in the Yapı Kredi Sermet Çifter Research Library, although there are many scientific studies on these copies, it could not be realized that it belongs to Gulâmî. In this study, it is introduced that these copies and newly identified copies related to the work.

Keywords
Gulâmî, Turkish literature, Dasitan Khadija al-Kubra, unknown copies.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri