Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aristoteles Metafiziği Üzerine Yorumlar
(Commentary on Aristotle’s Metaphysics )

Yazar : Alexander of Aphrodisias   Çeviren  İlyas Altuner
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 4
Sayfa : 219-226


Özet
Çevirisini sunduğumuz metin, Aristoles’in Metafizik eserinin Beta Kitabının ikinci kısmına aittir. Beta Kitabı, metafizik sorunlar yığınından ibarettir ve bu sorunların ka-rakteristik yapısı, akla yatkın görünen bir tezle yine aynı derecede akla yatkın ama çelişkili olan antitezi hakkındadır. Burada bahsedilen, on beş sorundan ikincisi üzerinedir ve burada, mantığın temel ilkelerinin araştırılmasıyla tözün araştırılmasının aynı bilimin konusu olup olmadığı tartışılır. Tez: Aynı bilim her iki konuyu da araştıramaz, çünkü mantığın ilkeleri bütün disiplinler için ortaktırlar ve bu ilkeler kendilerinde açık olduklarından ve kanıtlama kendilerine bağlı olduğundan, herhangi bir şekilde kanıtlanamazlar. Antitez: Diğer yandan, mantıksal aksiyomların bilimi tözün biliminden farklıysa, öncelikle bir karar vermek gerekir. Öyle ki, bu karar, tümel mantık ilkelerini destekleyen, bu ilkelerin olduğu ve tözün olmadığı yönde olmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, metafizik, töz, mantık ilkeleri, kanıtlama, felsefî sorunlar.

Abstract
The paper that we are sending its translation belongs to second chapter in Book Beta of Aristotle’s Metaphysics. The Book Beta consist of groups metaphysical problems, and the characteristic structure of these problems is that of a plausible seeming thesis and an equally plausible but contradictory antithesis. In respect thereof, it is on second one of fifteen problems, and here it is argued whether or not the same science covers the study of basic principles of logic and the study of substance. Thesis: The same science cannot study both, because the principles of logic are common to all disciplines and cannot in any case be demonstrated, because they are self-evident and demonstration depands on them. Antithesis: On the other hand, if the science of logical axioms is different from that of substance, it is necessary to decide which has priority. This decision must favor the universal logical principles, so that it will be they and not substance.
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Aristotle, metaphysics, substance, principles of logic, demonstration, philosophical problems.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri