Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Diyarbakır Sahabeler Türbesi Çini Süslemeleri
(The Tile Decorations of Diyarbakır Sahabeler Tomb )

Yazar : Savaş Yıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 23-35


Özet
Bu makalede Diyarbakır Sahabeler Türbesi çinileri malzeme, teknik ve süsleme özellikleriyle tanıtılmış ve karşılaştırmalarla Anadolu-Türk çini sanatı içerisindeki yeri ortaya konmuştur. Günümüzde iç mekan duvar yüzeylerini kaplayan bu çiniler sıraltı teniğiyle üretilmiş 17. yüzyılın karakteristik örnekleridir. Çinilerde renk tonlarındaki bozulmalar ve sır çatlakları düşük kaliteli bir üretime işaret etmekle birlikte motif ve kompozisyon özellikleri imparatorluğun merkezindeki üslubun bir yansımasıdır. Günümüzde tahribat, hırsızlık gibi nedenlerle bir kısmı ortadan kalkmış bu çinilerin mutlak surette korunması ve onarımının yapılması gereklidir. Aksi takdirde gelecek kuşaklara aktarılamadan yok olup gidecektir.

Anahtar Kelimeler
Diyarbakır Sahabeler Türbesi, Osmanlı çini sanatı, süsleme, motif, kompozisyon.

Abstract
In this article, tiles of Diyarbakir Sahabeler Tomb are introduced with qualities of material, technical features and ornamentation, and their place in Anatolian-Turkish tile art is determined with comparisons. These tiles, which cover indoor wall surfaces today, having been produced with underglaze technique, are the characteristic examples of 17th Century. Deformation of color tones and glaze cracks shows a low quality production. However, design features reflect the style that was in the center of the Empire. These tiles, some of which have disappeared today because of devastation and theft, must definitely be conserved and restored. Otherwise, they will disappear before they are transferred to future generations.
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Diyarbakır Sahabeler Tomb, Ottoman tile art, decoration, design, composition.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri