Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ölüm Kaygısı ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi
(Death Anxiety and Conspicuous Consumption Tendency )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 89-104


Özet
Bu araştırma ölüm kaygısı ile gösterişçi tüketim eğilimi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 25 mayıs-12 haziran 2013 tarihleri arasında Balıkesir İlinde bir siyasi partinin merkez ilçe teşkilatında katılımcılar ile yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Araştırmaya 31 kadın ve 50 erkek olmak üzere 81 kişi katılmıştır. Araştırmada Demografik Veriler Anketi, Thorson-Powel Ölüm Kaygısı Ölçeği ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların %63’ü erkek, %40,7’si 44- 56 yaş grubunda, %58,0’ının geliri giderine denk, %59,3’ü dini inancını orta düzeyde görüyor, %88,9’u ailesiyle birlikte yaşıyor, %43,2’si yaşamda bulunduğu konumdan memnun, %75,3’ü hayatının büyük kısmını il merkezinde geçirmiş ve %86,4’ü kendisini orta sınıf olarak hissettiğini ifade etmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Ölüm Kaygısı Ölçeği puan ortalaması 51,01 ve Gösterişçi Tüketim Eğilimi puan ortalaması 32,19 olarak bulunmuştur. Araştırmada Gösterişçi Tüketim Eğilimi ile Yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (F= 3,033; p<0,05) . Araştırma sonuçlarına göre ölüm kaygısı ile gösterişçi tüketim eğilimi arasında bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Ölüm, kaygı, gösterişçi tüketim, ilişki, eğilim.

Abstract
This research aim is determined to relationship of death anxiety and conspicuous consumption tendency. İt has implemented that interwieving with participant as a face to face political party central town organisation in Balıkesir between 25 may 2013 and 12 june 2013. Research sample consist of 31 female and 50 male. As a Research instruments are used Demographic Data Questionnaire, Death Anxiety of Thorson-Powell Scale and Conspicuous Consumption Tendency Scale. Participiants demographical characterictics are male 63 %, 44- 56 age group 40,7 %, income outcome equal people 58%, religious belief middle level 59,3%, together living family 88,9%, glad to life situation 43,2%, long time living big city 75,3% and feeling middle economical level 86,4%. Death Anxiety Scale Mean Point 51,01 and Conspicuous Consumption Tendency Scale Mean Point 32,19 are found. As a research consequences that have not been relation among death anxiety and conspicuous consumption tendency.
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Keywords
Death, anxiety, conspicuous consumption, correlation, tendency.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri