Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Koruyucu Aile Hizmet Modelinin İlişki Ağı Bağlamında Değerlendirimesi Ve Bu Alanda Yapılan Akademik Çalışmaların Analizi
(Evaluation Of The Foster Family Service Model In The Context Of The Relationship Network And Analysis Of Academic Studies In This Field )

Yazar : Seda KILIÇ  Bedrettin KESGİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 127-154


Özet
Sosyal hizmet alanında dezavantajlı guruplar içerisinde yer alan korunmaya ihtiyacı olan çocuk konusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça önem taşımaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuk konusu tarih boyunca çözülmeye çalışılan, farklı hizmet modellerinin uygulandığı bir konu olmuştur. Günümüzde koruyucu aile hizmet modelinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılsa da kurum bakımındaki çocukların sayısı, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısından daha fazladır. Bu amaçla çalışmada koruyucu aile hizmet modeli içerisinde yer alan öz aile, koruyucu aile, kurum ilişkisi hakkında sosyal sermaye ve ilişki odağı bağlamında, değerlendirme yapılarak nitel araştırma yöntemi ile literatür taraması yapılarak koruyucu aile alanında ikincil verilerin analizi yapılmıştır. Bu kapsamda 24 adet yayınlanmış yüksek lisans ve doktora tezi ile 17 adet makale incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda koruyucu aile hizmet modeli içerisinde yer alan öz aile, koruyucu aile, kurum ilişkisi hakkında sosyal sermaye ve ilişki odağı bağlamında, değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle çalışmada koruyucu aile hizmet modelinin uygulanmasında çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda öz aile, kurum ve koruyucu aile ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal hizmet, koruyucu aile, korunmaya ihtiyacı olan çocuk, ilişkiler ağı

Abstract
The need to protect disadvantaged groups involved in children's issues in the social services area that carries great importance in Turkey as well as all over the world. The issue of child needing protection has been an issue that has been tried to be solved throughout history and different service models have been applied. Today, although necessary efforts are made to spread the foster family service model, the number of children in institutional care is higher than the number of children placed in foster families. For this purpose, in the study, an evaluation was made in the context of social capital and relationship focus on self-family, foster family, institutional relationship within the foster family service model, and the analysis of secondary data in the field of foster family was made by conducting a literature review with qualitative research method. In this context, 24 published master's and doctoral theses and 17 articles were examined. As a result of the study, self-family, foster family, and institutional relationship, which are included in the foster family service model, were evaluated in the context of social capital and relationship focus. Thus, in the study, it was emphasized that in the implementation of the foster family service model, in line with the principle of the best interests of the child, the self-family, institution and foster family relationship should be carried out in a healthy way

Keywords
Social Work, foster home care, child in need of protection, relationship network

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri