Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İnovasyon ve Girişimcilik Arasındaki İlişkinin Çok Yönlü Olarak İncelenmesine Yönelik Amprik Bir Araştırma
(An Empirical Research on the Versatile Investigation of the Relationship Between Innovation and Entrepreneurship )

Yazar : Furkan Fahri ALTINTAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 155-181


Özet
İnovasyon ve girişimcilik kavramları karşılıklı ilişkiler içinde birbirlerini tamamlamaktadırlar. Dolayısıyla ülkeler inovasyon ve girişimcilik boyutları arasındaki ilişkiyi sağlayarak inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerinin daha anlamlı, etkin, etkili ve verimli olmalarını sağlayabilmektedirler. Bu kapsamda araştırmada 2019 yılı için G-20 grubunda olan ülke bazındaki 19 ülkeye ait küresel inovasyon endeksi bileşenlerine ve küresel girişimcilik faktörlerine ait değerler kapsamında inovasyon ve girişimcilik boyutları arasındaki ilişkinin çok yönlü olarak tespiti yapılmıştır. Bulgulara göre, inovasyon ve girişimcilik boyutları arasında homojen ve heterojen bir ilişki yapısında girişimcilik, sadece heterojen bir ilişki yapısında ise inovasyon boyutunun daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İnovasyon, Girişimcilik, İlişkisel Yapı

Abstract
The concepts of innovation and entrepreneurship complement each other in mutual relationships. Therefore, countries can ensure that the innovation and entrepreneurship activities are more meaningful, effectiveness, efficieny and productivity by providing the relationship between the dimensions of innovation and entrepreneurship. In this context, in the research, the relationship between innovation and entrepreneurship dimensions was determined within the scope of global innovation index components of 19 countries in the G-20 group for 2019 and values of global entrepreneurship factors. According to the findings, it was concluded that entrepreneurship is more effective in a homogeneous and heterogeneous relationship structure between innovation and entrepreneurship dimensions, and innovation dimension is more effective only in a heterogeneous relationship structure.

Keywords
Innovation, Entrepreneurship, Relational Structure

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri