Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hamd ile Başlayan Sûrelerin Değişik Yönlerden Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Surahs Beginning with Praise from Different Aspects )

Yazar : Mahmut Sönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 303-341


Özet
Bilindiği üzere muhataba önemli bir mesaj verilmek istendiğinde, söze onun ilgisini çekecek bir ifade ile başlamak edebî sanatlardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan meseleye bakıldığında Kur’ân’ın da sûre başlangıçlarında bu yöntemi kullandığı görülecektir. Kur’ân’da Yüce Allah, sûrelere değişik ifade kalıplarıyla başlamış, bununla muhataplarına vermek istediği mesajın dikkatle dinlenilmesini sağlamıştır. Bu durum da Kur’ân’ın mu’cizevi yönlerinden biri olarak kabul edilmiş, tefsir usulü ve Kur’ân ilimlerine dair kitaplarda ayrı bir başlık altında ele alınıp incelenmiştir. Bu çalışmada da sûrelerin başlangıçları konusu ele alınarak, “elhamdülillah” cümlesi ile başlayan sûreler üzerinde durulacaktır. Sûrelenin tertibi hakkındaki görüşler açıklanarak, sûre başlangıçlarında kullanılan değişik ifade kalıpları konusunda bilgiler verilecektir. Çalışmanın asıl mevzusu olan “elhamdülillah cümlesiyle başlayan sûreler” tek tek mevzubahis edilerek, bu sûreler arasındaki ortak ve farklı yönler ortaya konulacaktır. Bu şekilde ilmi muhitten gelen “ezeli kelamın” ifade kalıplarında, sonsuz hikmet maslahatların olduğu gerçeği, sûre başlangıçları ile de gösterilmeye gayret edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, sûre, başlangıç, ezeli kelam, elhamdülillah.

Abstract
As it is known, when an important message is wanted to be given to the interlocutor, it is accepted as one of the literary arts to start with a phrase that will interest her. From this point of view, it will be seen that the Qur'an used this method at the beginning of the chapter. In the Qur'an, Allah almighty started with different expressions in surah and ensured that the message he wanted to give to his interlocutors was carefully listened to. This situation was accepted as one of the miraculous aspects of the Qur'an, the tafsir procedure, and the books on the knowledge of the Quran have been handled and analyzed under a separate title. In this study, the subject of the beginning of surahs will be discussed and the surahs beginning with the sentence "alhamdulillah" will be emphasized. Opinions about the order of the surah will be explained and information will be given on the different expression patterns used at the beginning of the surah. The common subject of the study, “suras that start with the sentence of alhamdulillah”, will be discussed one by one and the common and different aspects will be revealed. In this way, the fact that there are endless wisdom charges in the expression patterns of the "eternal word" coming from the scientific neighborhood will be tried to be shown with the beginning of the surah.

Keywords
Qur'an, surah, beginning, eternal word, alhamdulillah.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri