Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yerel Yönetimlerde Etik Kavramının Önemi Üzerine Bir Çalışma
(A Study on the Importance of the Concept of Ethics in Local Governments )

Yazar : Abdullah Karataş    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 70-88


Özet
Yerel yönetim kuruluşları hizmet konusunda halka en yakın kuruluşlardır. Çevre temizliği ve düzenlemesinden ulaşıma, barınma ve altyapıdan eğitim ve sağlığa tüm konular yerel yönetimlerin hizmet sunduğu, sosyal yaşamı ilgilendiren konulardır. Tüm bu hizmetlerin sunumunda, yerel yönetimlerin halkın güven ve itibarını kazanması bir esastır. Bu itibar ve güvenin sağlanmasında ise davranışları ile örnek olabilen ve etik ilkelerden ayrılmayan yöneticiler büyük önem taşımaktadır. Yerel yöneticilerin her zaman tutarlı ve halka değer vererek, dinleyerek, iletişim kanallarını daima açık tutarak hizmetlerini sunması, kendi başarılarını artırırken, etik ilkeleri kurumlarında hayata geçirmelerini de kolaylaştıracaktır. Ancak çalışma kapsamında ele alınan örneklerle de görüleceği üzere, yolsuzluk ve etik ihlalleri ile gündeme gelen yerel yöneticiler ise başarıları ile birlikte kendi itibarlarını da yok edeceklerdir. Literatür taramasına dayalı olarak yürütülen bu çalışmada; yerel yönetimlerde etik kavramının önemi, uygulamada farklı örnekler çerçevesinde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetimler, Etik, Halk, Etik İlkeler, Yolsuzluk

Abstract
Local governments are the closest organizations to the public about their services. From environment to transportation, from infrastructure to education and health, all the issues that local governments provide services are related to social life. As the closest organizations to the public, it is essential for local governments to gain the trust and reputation of the public in the delivery of all these services. While local administrators always keep their communication channels open with the public, their services will increase their success and make it easier for them to implement ethical principles in their institutions. However, as can be seen with the examples dicussed in the study, local administrators, who come to the agenda with corruption and ethical violations, will destroy their credibility with their success. This study will be carried out based on the literature review. In this study; The importance of the concept of ethics in local governments will be handled within the framework of different examples in practice.

Keywords
Local Governments, Ethics, Public, Code of Ethics, Corruption

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri