Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şemsettin Günaltay Hükümeti’nin Programı ve Tarihsel Misyonu
(The Program and Historical Mission of Şemsettin Günaltay’s Government )

Yazar : Alpaslan Öztürkci    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 409-434


Özet
Mehmet Şemsettin Günaltay Hükümeti, Türkiye’nin demokratikleşme tarihi açısından kritik bir zaman dilimini işaret eden 24 Ocak 1949-22 Mayıs 1950 tarihleri arasında görev yaptı. Liberal öğelerin baskın olduğu programıyla kendinden önce kurulan Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinden farklılık arz etmekteydi. Programında siyasal katılımın demokratik esaslara bağlanacağı, din-vicdan hürriyetinin ve basın özgürlüğünün sağlanacağına dair çeşitli vaatler yer almaktaydı. Günaltay Hükümeti, bu hedefleri büyük oranda gerçekleştirdi ve tek partinin katı politik paradigmasını yumuşattı. Demokrat Parti’nin varlığını sürdürmesinde ve 1950 genel seçimleriyle iktidara gelmesinde rol oynadı. Bu çalışmayla Şemsettin Günaltay Hükümeti’nin politikalarının yol haritasını oluşturan programının demokratik niteliğinin ve tarihsel misyonunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Şemsettin Günaltay, milletvekilleri seçim kanunu, hükümet programı, demokratikleşme.

Abstract
Mehmet Şemsettin Günaltay’s government served between January 24, 1949, and May 22, 1950, which these dates pointing a critical date in terms of the history of Turkey's democratization. It was different from the governments of the Republican People's Party, which was established before it with its program of liberal elements. There were several promises in his program that political participation would be based on democratic principles, freedom of religion and conscience and freedom of the press would be ensured. The Günaltay’s Government achieved these goals to a large extent and softened the rigid political paradigm of the single party. It played a role in maintaining the Democrat Party's existence and coming to power with the 1950 general elections. With this study, it is aimed to determine the democratic quality and historical mission of the program of Şemsettin Günaltay Government, which forms the road map of its policies.

Keywords
Şemsettin Günaltay, deputy election law, government program, democratization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri