Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜRTÜSEL SATIN ALMADA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MATERYALİZMİN ETKİSİ
(THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS AND MATERIALISM ON IMPULSIVE BUYING )

Yazar : ESRA GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 161-190


Özet
Satın alım kararlarında rasyonellik ve ihtiyaç dışında dürtüsel kaynaklı satın alma kararları da günümüz tüketicileri arasında yaygın şekilde karşımıza çıkmaktadır. Öncesinde bir plan olmaksızın ani bir kararla yapılan bu tür dürtüsel satın alımların altında yatan birçok sebep arasında tüketicilerin kişilik özellikleri ve materyalist eğilimleri dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı dürtüsel satın alma kararları üzerinde tüketicilerin kişilik özelliklerinin ve materyalizm düzeylerinin etkisini incelemektir. Yapısal eşitlik modeli bağlamında yapılan analizlerde kişilik özelliklerinden sorumluluk boyutunun ve materyalist eğilimin dürtüsel satın alma üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tüketici Davranışı, Dürtüsel Satın Alma, Kişilik, Materyalizm.

Abstract
Impulsive buying decision as well as the ones resulted from rationality and necessity are widespread among the consumers of modern world. There are several reasons lying under these impulsive buying decisions made impulsively without any plan or intent, but of all these reasons, personalities and the materialism level of consumers come to the fore. In this study, the effects of personalities and materialism level on impulsive buying decisions were aimed to explore. By means of the analysis through structural equation model (SEM), it was found that conscientiousness dimension of personality and materialistic tendency had an effect on impulsive buying decision.

Keywords
Consumer Behaviour, Impulsive Buying, Personality, Materialism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri