Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kümeleme Analizi ile İllerin Okul Sporları Faaliyetleri Bakımından İncelenmesi
(Determination of Turkey Province with Cluster Analysis in terms of School Sports Activities )

Yazar : Ceren Yaman Yılmaz  Doç. Dr. Gözde ALGÜN DOĞU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 182-205


Özet
Bir ülkenin sporda başarılı olması eğitim, bilim ve teknolojik gelişmelerin yanında toplumun gelişmişliği ve izlenen politikalarla da ilişkilidir. Bu nedenle ülkeler spora daha fazla eğilerek sporda başarılı olmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Türkiye’nin okul sporları bakımından mevcut halini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait verilerden elde edilen değişkenler kullanılarak, çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerinden olan kümeleme analizi ile Türkiye’deki illerin incelenmesi amaçlanmaktadır. En uygun kümeleme sonucunun elde edilebilmesi için hem hiyerarşik hem de hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemi kullanılmıştır. Ward’s tekniği ile küme sayısı üç olarak belirlenmiş, k-ortalamalar yöntemi de üç kümeye göre uygulanmış ve sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kümeleme analizi, Çok değişkenli istatistik, Okul Sporları

Abstract
The success of a country in sport is related to education, science and technological developments, as well as the development of society and the policies pursued. For this reason, countries should take the necessary measures to succeed in sports by more focus on sports. In this study, which aims to establish the current state of Turkey in terms of school sports, it is aimed to examine the provinces in Turkey by using variables obtained from data from the 2017-2018 academic year, with clustering analysis, which is one of the multivarially statistical analysis techniques. Both hierarchical and non-hierarchical clustering method is used to achieve the optimal clustering result. Ward's technique determined the number of clusters as three, the k-means method was applied according to three sets and the results were discussed.

Keywords
Cluster Analysis, Multivariate Statistics, Sports of School

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri