Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Sonrası Turist Davranışlarının Kuşak Farklılıkları Açısından Çoklu Uyum Analizi (MCA) ile Değerlendirilmesi
(Evaluation of Tourist Behaviors after COVID-19 in terms of Generational Differences by Multiple Correspondence Analysis (MCA) )

Yazar : Cemal Ersin Silik  & Burcu Ilgaz & Yusuf Dündar  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 341-372


Özet
Bu çalışma, potansiyel yerli turistlerin COVID-19 sonrası davranışlarının kuşak farklılıkları dikkate alınarak ölçülmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için oluşturulan anket 15-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yılda en az bir kez ülke içerisinde seyahat eden yerli turistlere uygulanmış ve 356 anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler çoklu uyum analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, potansiyel yerli turistlerin COVID-19 salgını sonrası bazı davranışlarının kuşaklara göre farklılaşabileceği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turist davranışı, COVID-19, çoklu uyum analizi, kuşaklar.

Abstract
This study was carried out to measure the potential local tourists’ behavior after COVID-19 considering the generational differences. The survey, which was created to realize the purpose of the research, was applied to local tourists traveling in the country at least once a year between 15-30 April 2020 and 356 surveys were evaluated. The data obtained in the study were evaluated by multiple correspondence analysis. According to the research results, it is revealed that some of the behaviors of potential local tourists after COVID-19 outbreak may differ according to generations.

Keywords
Tourist behavior, COVID-19, multiple correspondence analysis, generations.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri