Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dil Dizgesinde Ettirgenlik Sorunu: Rus Dili Örneği
(The Problem of Causation in the Language System: the Case of Russian Language )

Yazar : Olena Kozan    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 313-332


Özet
Ettirgen teriminin fiile yönelik kullanımı XX. yüzyılın başında Hint-Avrupa dil ailesini ve özellikle Slav dillerini araştıran Fransız dilbilimci A. Meillet’in çalışmalarında bulunmasına rağmen ettirgenlik kavramının dilbilim çerçevesinde incelemeleri 1960’lı yıllarda başlamıştır. Sovyet dilbiliminde dilbilimsel tipoloji çerçevesinde ettirgenlik kavramına ve tipolojisine yönelik geliştirilen yaklaşım B. Comrie’nin çalışmalarında tanıtılmış ve ettirgen yapıların tipoloji araştırmalarında bir model olarak kabul edilmiştir. Çağdaş Rus dilinde ettirgenlik kategorisi birçok çalışmada ele alınmasına rağmen günümüz dilbilim ve Rus dili araştırmalarında da tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada ettirgenlik kavramına yönelik geliştirilen yaklaşımlar çerçevesinde ettirgenliğin Rus dilindeki yapılandırılması ele alınmıştır. Çalışmada çağdaş Rus diline özgü olan morfoleksikal yapı kavramı ileri sürülmüş ve örneklerle açıklanmıştır. Çağdaş Rus dilindeki ettirgen yapıların sınıflandırılması ve çözümlenmesi için eş zamanlı betimlemenin yanı sıra art zamanlı bir yaklaşımın uygulanmasının gerektiği öne sürülmüştür. Ettirgenlik araştırmalarının farklı dillerde gerçeklikle ilgili bilgilerin dil dizgesinde kodlama modellerinin incelenmesi açısından önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rusça, ettirgenlik, dilbilim, tipoloji

Abstract
In spite of the fact that the term causative (“causatif” in French) can be found in the works of the French linguist A. Meillet, who was studying Indo-European language family and especially Slav languages at the beginning of the 20th century, the research of the notion “causative” in the framework of linguistics started in 1960’s. The approach to the causative and its typology developed within the Soviet linguistics in the framework of linguistic typology was introduced in the works of B. Comrie and adopted as a model in the causative typology research. This study deals with the causative constructions in Russian language in the framework of the approaches developed to the problem of the causative. The notion of morpholexical causative specific to the modern Russian language was introduced and illustrated by the examples. The necessity of applying diachronic approach to the classification of the causative constructions along with the synchronic analysis is underlined. The importance of the causative constructions studies in relation with research of the coding models of the data about the external reality in the language system is emphasized.

Keywords
Russian, causation, linguistics, typology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri