Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İran Dış Politikasına Realist Bir Bakış: Suriye Örneği
(A Realist Appraisal to the Foreign Policy of Iran: The Case of Syria )

Yazar : Mehmet Şahin  & Osman Şen  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 701-719


Özet
Bu çalışmanın amacı İran’ın dış politikasındaki realizmi göstermektir. Genel kanının aksine, Şii kimliğinin İran’ın Ortadoğu’ya yönelik dış politikasında başat rolü olmadığı gösterilmeye çalışılacaktır. Şii kimliğinin sadece rakiplerine karşı araçsallaştırıldığı, esas önceliğinin bölgesel aktörler Suudi Arabistan ve İsrail ile birlikte ABD’ye karşı Rusya ile kurduğu ittifak olduğu görüşüne yer verilecektir. İran’ın Şii kimliği yerine realist dış politika uyguladığı tezi Suriye politikası örneği ile savunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Suriye iç savaşı, İran dış politikası, realist bakış, Şii kimliği.

Abstract
The main purpose of this study is to demonstrate the realist foreign policy of Iran. Unlike conventional wisdom, the article aims to show that Shiite identity is not the primary concern of Iranian foreign policy towards the Middle East. The Shiite identity is only instrumentalized against its rivals. The primary concern is to balance the regional rivals Saudi Arabia and Israel as well as the USA by allying with Russia. The argument that Iran pursues a realist foreign policy instead of the Shiite identity, will be supported by the case of the Syrian policy of Iran.

Keywords
Syrian civil war, foreign policy of Iran, realist appraisal, Shiite identity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri