Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Japon Turistlerin Seyahat Motivasyonlarının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Kapadokya Örneği
(The Effect of Japanese Tourists’ Travel Motivations on Tourist Satisfaction and Revisit Intention: A Case of Cappadocia )

Yazar : Betül ÇETİN  Nilüfer ŞAHİN PERÇİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 598-623


Özet
Bu çalışmanın amacı, Kapadokya bölgesini ziyaret eden Japon turistlerin seyahat motivasyonlarının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için alandan toplanan veriler anket tekniği yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Japon turistlerin seyahat motivasyonunun turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre de seyahat motivasyonunun alt boyutlarından olan “yenilik”, “bilgi” ve “dinlenme” boyutlarının turist memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu sonucu ortaya çıkarken “alışveriş” boyutunun turist memnuniyeti üzerinde etkisi olmadığı anlaşılmıştır. Aynı zamanda seyahat motivasyonunun alt boyutlarından olan “bilgi” ve “alışveriş” boyutlarının tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi olduğu görülürken “yenilik” ve “dinlenme” boyutlarının tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Seyahat motivasyonu, turist memnuniyeti, tekrar ziyaret etme niyeti.

Abstract
The aim of the study is to investigate the effects of travel motivation of Japanese tourists on their satisfaction and revisit intentions of Cappadocia, Turkey. Data obtained by means of the questionnaire were analysed in order to realize the aim of the study. The results of the study show that travel motivation of Japanese tourists has an effect on tourist satisfaction and revisit intention. According to the results of the multiple regression analysis, among the four subdimensions of travel motivation “innovation”, “information” and “relax” have an effect on tourist satisfaction while “shopping” has not any effect on tourist satisfaction. On the other hand, it is also revealed that among the four subdimensions of travel motivation “information” and “shopping” have an effect on revisit intention while “innovation” and “relax” have not any effect on revisit intention.

Keywords
Travel motivation, tourist satisfaction, revisit intention

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri