Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erken Dönemden Klasik Döneme Osmanlı Devleti’nde Kadın-Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Woman-Economy Relationship in Ottoman State from Early Period to Classical Period )

Yazar : İbrahim Özgül  & Pemila Vural  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 263-290


Özet
Osmanlı Devleti’nde kadının ekonomik hayattaki varlığı ve konumu, tarihi yapanların reel hikâyelerine sadık kalmak ve bütünsel bir tarih anlatısı ortaya koymak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, erken dönemden klasik döneme Osmanlı Devleti’nde kadın-ekonomi ilişkisi çerçevesinde; Osmanlı ekonomik hayatına kadının etkin katılımı ile Osmanlı çalışma yaşamının, kadının konumuna olan etkisi mütalaa edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada yöntem olarak betimsel araştırma modeli esas alınmıştır. Bu bağlamda ilgili alanyazın taranmış söz konusu konuya ilişkin veriler içerik çözümlemeleri yapılarak sunulmuştur. Bulgulara göre, patriarkal toplum yapılanmasının Arap, Fars, Bizans kültürleri ile Osmanlı coğrafyasına sirayet etmesi ve bu fikirlerin coğrafyada uygun zemin bulmasıyla kadının sosyal ve ekonomik hayattaki görünürlüğü, ahlaki ve siyasi iradelerce dönem sınırlandırılmıştır. Ancak imparatorluğun kendine özgü koşulları içinde Osmanlı kadını, özellikle erkeklerin rağbet etmedikleri ve yüksek tahsil gerektirmeyen birçok iş kolu açarak ekonomik hayatta var olmuştur. Dolayısıyla kadının çalışma yaşamında özneleşmesiyle kazandığı iktisadi hüviyeti ona özel ve kamusal alanda bir konum edinme zemini sunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, kadın, ekonomi, istihdam, statü.

Abstract
The existence and position of women in the economic life in the Ottoman State are important in terms of sticking to the real stories of the people who make history and revealing a holistic history narrative. Within the framework of the women-economy relationship in the Ottoman State, this study aimed to evaluate the active participation of women in the Ottoman economic life and the impact of the Ottoman working life on the position of the woman from the early period to the classical period. A descriptive research model was used as the research design in the study. To this connection, the related literature was investigated and the collected data were analyzed through content analysis. The visibility of women in social and economic life has been limited by moral and political will due to the spread of the patriarchal social structuring into Arab, Persian, Byzantine cultures, and Ottoman geography and acceptance of these ideas by these cultures. However, under the unique conditions of the empire, Ottoman women existed in economic life by opening many business lines that were not particularly demanded by men and did not require high education. On the other hand, the women from the palace and the wealthy women also took part in agricultural, commercial, and many economic activities as an active and sometimes silent partner. Therefore, the economic identity gained by the woman as a subject in her working life has provided her with the ground to take a position in private and public space.

Keywords
Ottoman, woman, economy, employment, status.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri