Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erzincan’da Önemli Bir Urartu Merkezi: Üçpınar Kalesi
(An Important Urartian Center in Erzincan: Üçpınar Castle )

Yazar : Mustafa Karageçi    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 237-262


Özet
Urartu Devleti’nin batı yayılım alanı içerisinde yer alan Erzincan İli, Tercan ilçesinde bulunan Üçpınar Kalesi, Fırat Irmağının kenarında kurulmuş önemli bir Urartu yerleşmesidir. Tercan İlçesinin Bingöl ve Tunceli sınır bölgesinde yer alan Üçpınar köyünün içerisine inşa edilen Üçpınar kalesinde yaptığımız yüzey araştırmasında, kalenin bir Urartu kalesi olduğu tespit edilmiştir. Bölgenin önemli stratejik kalelerinden biri olduğu anlaşılan Üçpınar Kalesi’nin kuzey ve kuzeybatısında anakayaya oyularak oluşturulmuş kutsal alanlar ve girintiler bulunmaktadır. Yine kalede kutsal alanlar, kaya basamaklı su tüneli ve mimari kalıntılar tespit edilmiştir. Üçpınar kalesi Erzincan ilinin tarihini aydınlatması bakımından önemli bir yerleşim yeri olma özelliğini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler
Erzincan, Tercan, Orta Demir Çağı, Urartu, Üçpınar Kalesi.

Abstract
Üçpınar Castle, located in the Tercan district of Erzincan Province, located within the western span of the Urartian State, is an important Urartian settlement founded on the edge of the Euphrates River. In the archaeological survey we conducted in Üçpınar castle, which was built in Üçpınar village that located on Bingöl-Tunceli border of Tercan District, it is identified that the castle was an Urartian fortress. Üçpınar Castle, which is understood to be one of the important strategic forts of the region, contains indentations carved into the bedrock in the north and northwest aspect of the castle. Sacred areas, rock-stepped water tunnel and architectural remains were also identified in the castle. Üçpınar castle is an important settlement in terms of illuminating the history of Erzincan province.

Keywords
Erzincan, Tercan, Middle Iron Age, Urartian, Üçpınar Castle.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri