Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effects of COVID-19 on the Tourism Sector and Hotel Businesses: The Case of Marmaris
(COVID-19’un Turizm Sektörüne ve Otel İşletmelerine Etkileri: Marmaris Örneği )

Yazar : Gülşen Bayat    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 617-634


Özet
Bu çalışmanın amacı, COVID-19’un Turizm sektörüne ve otel işletmelerine etkilerini değerlendirmektir. Otel işletmelerinin hizmete açılmalarına yönelik pandemi hazırlıkları, 2020 yaz sezonu için turist beklenti durumları, oteller hizmete açılırsa, konaklayacak turistlerle ilgili kaygılar, otel çalışanlarını korumaya yönelik almış oldukları ve alacakları önlemler, otel çalışanlarına covıd-19 ile ilgili eğitim verme hazırlıkları alt başlıkları ile çalışma incelenmiştir. Nitel araştırma teknikleri arasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen yetkililer (genel müdür, restoran müdürü ve operasyon müdürü) otel işletmeleri (n = 8) ile görüşmeler yapılmıştır. Bu test sonucunda, Otellerin yurtiçi ve yurtdışı rezervasyonlarının Covıd-19 nedeniyle getirilen yasaklar ve kısıtlamalar ile beraber iptal edildiği veya ileri bir tarihe ertelendiği, otel işletme yetkililerinin otellerini hizmete açma beklenti düzeylerinin çok düşük olduğu, Otel işletme yetkililerinin Covıd-19 yönelik alınacak önlemlere yönelik hazırlık yapmalarına rağmen 2020 yaz sezonundan çok ümitli olmadıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
COVID-19, turizm sektörü, otel işletmeleri, Marmaris.

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the effects of COVID-19 on the Tourism sector and hotel businesses. The study has been examined with the pandemic preparations for the opening of the hotel businesses, tourist expectations for the summer season of 2020, the concerns about the tourists to stay if the hotels are put into service, the measures they have taken and will take to protect the hotel employees, and the preparations to provide training for the hotel employees on Covid-19. Among the qualitative research techniques, a semi-structured interview technique has been used. Interviews were done with the authorities (general managers, restaurant managers and operation managers) (n = 8) determined by the purposeful sampling method. As a result of this test, the domestic and international reservations of the hotels have been canceled due to the bans and restrictions brought by Covid-19, or the postponement of the hotel operators. Even though preparations for the Covid-19 measures are taken, hotel operators are not very hopeful in the 2020 Summer season.

Keywords
COVID-19, tourism sector, hotel management, Marmaris.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri