Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Herakleitos Felsefesinin Temel Kavramları
(Basic Concepts of Heraclitus’ Philosophy )

Yazar : Nuray Bayat Usta  & İlyas Altuner  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 87-106


Özet
Tarih boyunca insanlar dünya ve kendileriyle ilgili farklı sorgulamalar ve arayışlar içine girmişlerdir. Başlangıçta felsefe tarihinde de filozoflar mitsel söylemlerden ve çok tanrılı inançlardan farklı olarak doğa üzerine düşünmüşler ve doğayla ilgili kuramlar ortaya koymuşlardır. Pre-Sokratik filozoflardan olan Herakleitos da doğanın ilk ilkesi olarak ateşten söz eder. Ona göre evrende sürekli bir değişim vardır. Herakleitos’un öğretisinde oluş ve değişim önemli bir yere sahiptir. Herakleitos’a göre evren, sürekli, evrensel bir değişim ve dönüşüm içindedir. O, her şeyin her an değiştiği ve bir oluş içerisinde olduğunu belirtir. Bu makalede Herakleitos’un ele aldığı ateş, değişim, devinim, karşıtlık, logos gibi temel kavramlar ele alınarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Logos, devinim, arkhe, oluş, değişim, karşıtların çatışması.

Abstract
Throughout history, people have engaged in different investigations and pursuits about the world and themselves. In the beginning of the history of philosophy, philosophers thought about nature differently from mythical discourses and polytheistic beliefs, and put forth theories about nature. Heraclitus, one of the pre-Socratic philosophers, also speaks of fire as the first principle of nature. According to him, there is a constant change in the universe. Formation and change have an important place in the teaching of herakleitos. According to Heraclitus, the universe is in constant, universal change and transformation. He states that everything changes every moment and is in a state of being. In this article, it will be examined the basic concepts that Herakleitos dealt with such as fire, change, motion, contrast and logos.

Keywords
Logos, motion, arche, formation, change, conflict of opposites.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri