Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Rüşd’de Bilimsel Kanıtlama Yöntemi
(The Method of Scientific Demonstration in Averroes )

Yazar : Hacı Kaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 27-86


Özet
İbn Rüşd, 12. yüzyıla gelinceye kadar birçok defa tercüme ve şerh edilen, ayrıca özgün çalışmalara da kaynaklık eden İkinci Analitikler üzerine küçük, orta ve büyük şerhler kaleme almıştır. İbn Rüşd, İkinci Analitikler’in otantikliğini yansıtmada büyük ölçüde başarılı olan Telhîsu’l-Burhân ve Şerhu’l-Burhân/Tefsîru’l-Burhân adlı orta ve büyük şerhleriyle burhân’ı, hem kendi felsefe sisteminin hem de İslâm felsefesinin merkezine koyarak bir kez daha tesis etmiştir. Beşerî bilgi türlerini kuşatan birer sanat ve bu bilgi türlerinin elde edilmesinin birer yöntemi olan beş sanat içerisinde burhân, kesin bilginin kuramsal çerçevesini oluşturan bir bilimsel kanıtlama yöntemine karşılık gelmektedir. İbn Rüşd’ün kendi felsefi dizgesinin ve İslâm felsefesinin merkezine koyduğu bu bilimsel kanıtlama yöntemi, “tümevarım-tümdengelim yöntemi” olarak adlandırılabilecek, temelinde tümevarım yatan bir bilimsel yönteme denk düşmektedir.

Anahtar Kelimeler
Mantık, kanıtlama, metot, bilimsel bilgi, şerh.

Abstract
Averroes wrote small, medium, and magnum commentaries on the Posterior Analytics, which is translated and commented many times until the 12th century, and also originated in original studies. Averroes has established the demonstration once again with his medium and magnum commentaries that are named Talkhis al-Burhan and Sharh al-Burhan/ Tafsir al-Burhan, which have been largely successful in reflecting the authenticity of the Posterior Analytics, by placing the demonstration at the center of both his philosophical system and Islamic philosophy. The demonstration, in five arts which are an art encompassing human knowledge types and a method of obtaining these types of knowledge, refers to a method of scientific demonstration that builds the theoretical framework of definitive scientific knowledge. This scientific demonstrative method, which Averroes put at the center of his philosophical system and Islamic philosophy, corresponds to a scientific method that can be called “the inductive-deductive method” based on induction.

Keywords
Logic, demonstration, method, scientific knowledge, commentary.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri