Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Reel Efektif Döviz Kurları İle Reel Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi
(Examining the Causal Relationship between Real Effective Exchange Rates and Real Oil Prices )

Yazar : Önder Büberkökü    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 290-313


Özet
Bu çalışmada 20 gelişen 14 gelişmiş ülke ekonomisi için reel petrol fiyatları ile reel efektif döviz kurları arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Nedensellik ilişkisinde yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliği dikkate alan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik testinden yararlanılmıştır. Panel nedensellik testi sonuçları hem gelişen hem de gelişmiş ülke ekonomileri için ilgili değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Çalışmada daha spesifik bulgulara ulaşabilmek için nedensellik analizinde ülke bazlı sonuçlara da yer verilmiştir. Çalışma bulgularının para politikası uygulamaları ve uluslararası yatırımcılar açısından önemli bilgiler içerdiği düşülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Reel petrol fiyatları; Reel efektif döviz kurları, Panel nedensellik testi

Abstract
This study examines the causal relationship between real oil prices and real effective exchange rates for 20 emerging and 14 developed economies. The causality analysis applies the Emirmahmutoğlu and Köse (2011) panel causality test, which takes into account cross-sectional dependence and heterogeneity. The results show that there is a bidirectional causality relationship between the relevant variables for both emerging and developed economies in the study. Country-specific results of the causality analysis are also reported. The findings have important implications for monetary policy practice and international investors.

Keywords
Real oil prices, Real effective exchange rates, Panel causality test

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri