Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖMER SEYFETTİN'İN HİKAYELERİNDE AİLE VE TOPLUMSAL CİNSİYET
(Family and Gender in Ömer Seyfettin's Stories )

Yazar : MAHMUT BEKTAŞ  YAŞAR BARUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 232-247


Özet
Edebiyatımıza getirmiş olduğu ilkler ile bilinen Ömer Seyfettin, eserleri, düşünceleri ve hikâye türüne getirmiş olduğu yenilikleriyle gerek kendi döneminde gerekse kendi döneminden sonraki sanatçıları etkilemesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, edebiyatımızın en önemli yazarlarından birisi olan Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde aile ve toplumsal cinsiyet unsurlarının nasıl vurgulandığı incelenerek toplumsal cinsiyet ve aile hakkındaki düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde aile yapıları, aile içinde kadın- erkek ve çocuk ilişkileri, aşk, evlilik ve boşanma ile ilgili düşünceler; din, eğitim, ekonomi, değerler gibi olguların işlevleri değerlendirilmiştir. Hikâyelerinde işlemiş olduğu toplumsal meseleler günümüze de ışık tutmaktadır. Ekonomik ve ahlaki bozukluklardan, bilinçsizce yapılan Batılaşma hayranlığından, halkın içine düştüğü ümitsizlikten kurtulmanın yolu olarak milli ve manevi değerlerle yüklü, bilgili, kültürlü, kendi ayakları üstünde durabilen, geçmişini bilen ve geleceğe ümitle bakabilen bir toplumdan geçtiğine inanmaktadır. Üzerinde durulan toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve toplumsal cinsiyet rolleri, hikâyenin yazılmasından yüz yıl geçmesine rağmen günümüzde de devam ettiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ömer Seyfettin, Toplumsal Cinsiyet, Aile, Kadın – Erkek

Abstract
Ömer Seyfettin, known for his early works in literature, with his Works and thoughts, national stance and innovations he brought to the story genre, he has an important place in terms of influencing the artists who came from his own period and after his own period. In this study, one of the most important writers of our literature, Ömer Seyfettin, tries to determine his thoughts about gender and family by examining how family and gender elements are emphasized.In this context, family structures, women-man and child relationships in the family, thoughts about love, marriage and divorce; The functions of the subjects such as religion, education, economy and values were evaluated. The way to get rid of the economic and moral disorders, the unconsciousness of Westernization, the despair that the people have fallen into, passes through a society that is loaded with national and spiritual values, knowledgeable, cultured, able to stand on its own feet and looking back to the future who knows the past.It is understood that the gender stereotypes and gender roles that are emphasized are stil continuing today despite a hundred years since the story was written.

Keywords
Ömer Seyfettin, Gender, Family, Woman-man

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri