Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Akıllı Telefon Piyasasında Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Kapsamında Uygulamalı Bir Çalışma
(Strategic Analysis of Competition among Firms in the Smartphone Market: An Applied Study within the Scope of Game Theory )

Yazar : Mehmet Polat  & Yusuf Akan  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 677-699


Özet
Akıllı telefon endüstrisi, her geçen gün kıyasıya rekabetin artığı ve sürekli yenilenen ürün çeşidiyle dünya ekonomisinin odak noktası olmuştur. Dev firmaların yarıştığı bu piyasada, firmaların stratejik hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, akıllı telefon piyasasının ilk üç markası olan Samsung, Iphone ve Huawei arasındaki rekabeti strateji olarak analiz etmektir. Bu doğrultuda oyun teorisinin sıfır toplamlı ve sıfır toplamlı olmayan oyun yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, Iphone’nun teknik, Samsung ve Huawei’in ise dış görünüş özellikleri stratejisi bakımından rakiplerine karşı daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan fiyat ve kampanyalar stratejisi bakımından en avantajlı markanın Huawei, en zayıf markanın ise Iphone olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Akıllı telefonlar, oyun teorisi, sıfır toplamlı oyunlar, sıfır top-lamlı olmayan oyunlar.

Abstract
The smartphone industry has become the focal point of the world economy with increasing competition every day and its constantly renewed product range. In this market where giant firms compete, the strategic action of firms is of great importance. The study aims to analyze the competition between the top three brands of the smartphone market, Samsung, iPhone and Huawei as a strategy. In this regard, in the study where the game theory of zero-sum and non-zero-sum game methods was used, it was determined that iPhone was better against its rivals in terms of technique, and Samsung and Huawei in terms of appearance feature strategy. On the other hand, the server with the most advantageous brand in terms of price and campaign strategy is Huawei and the weakest brand is the iPhone.

Keywords
Smartphone, competition, game theory, zero-sum games, non-zero-sum games.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri