Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversitenin Kuruluş Felsefesi ve Dini Temelleri
(Foundation Philosophy of the University and Its Religious Bases )

Yazar : Alaaddin Yanardağ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 107-118


Özet
Doğuda olsun batıda olsun üniversiteler tarihin en kadim kurumlarıdır. Geçmiş ve gelecek arasındaki devamlılık ve bağın yanında değişim ve sürekliliği sağlama işlevini yerine getirir. Yıllardır derslerine girdiğim, özellikle Sosyolojiye Giriş dersleri verdiğim fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ilk dersimi “Üniversite nedir?” sorusuyla başlatır ve onların bu konudaki bilgilerini, fikirlerini ve algılarını dinlerim. Daha sonra kavramın tarihi kökeninden, etimolojisinden bahsetmeyi ve üniversitenin kuruluş felsefesini açıklayarak dersi vermeyi çok faydalı bulurum. Böylece onlara aydınlanma yolculuğuna birlikte çıktığımızı hatırlatmak isterim. K. Jaspers’in dediği gibi sonuçta, “üniversite, öğrencisi ve akademisyenleri ile birlikte hakikat arayanların topluluğudur.” Bu makalede de özetle Batı’da ve bizde üniversite felsefesi, onun dini temelleri, karşılıklı etkileşimleri ve tarihsel sürecini irdelemek aydınlatıcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Üniversite, kuruluş felsefesi, dini temel, modern dünya, etkileşim.

Abstract
Universities in the East or West are the most ancient institutions in history. It serves the function of providing continuity and connection between the past and the future as well as change and continuity. My first lesson to the faculty and college students, where I have been attending classes for many years, especially introduction to sociology, is “what is a University?"I start with the question and listen to their knowledge, ideas and perceptions about it. Then I find it very useful to talk about the historical origin of the concept and its etymology and to give the course by explaining the philosophy of the foundation of the University. So I would like to remind them that we are on a journey of enlightenment together. K. After all, as Jaspers says, “the University, along with its students and academics, is a community of truth seekers.” In this article, it will be enlightening to examine the philosophy of the University, its religious foundations, its interactions and its historical process in the West and in us.

Keywords
University, foundation philosophy, religious basis, modern world, interaction.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri