Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yaşam Doyumu, Ekolojik Algı ve Duygusal Zekânın Bireylerin Rekreasyonel Doğa Sporlarına Katılmasına Etkisinin Sorgulanması: Türkiye İçin Logit Analizi
(The Determination of the Impact Level of Life Satisfaction, Ecological Perception and Emotional Intelligence on Participating in Recreational Outdoor Sports: Logit Analysis for Turkey )

Yazar : Label    Label
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 6
Sayfa : 141-177


Özet
Bu çalışmanın amacı; Ekolojik Algı ve Duygusal Zeka (DZ) boyutlarıyla bireylerin rekreasyonel doğa sporları (RDS) katılımlarını etkileyen unsurların; cinsiyet, medeni durum, gelir, yaş, eğitim düzeyi, meslek gibi demografik değişkenler ile bireylerin yaşam doyumu (YD) düzeylerini bağımsız değişken olarak tanımlayıp, bu değişkenlerin bireylerin doğa sporları yapmaya veya doğa sporları aktivitelerine katılmaya etkisinin olup olmadığını logit model kullanarak sorgulamaktır. Araştırmanın evreni, Türkiye’de sayıları kesin olarak belirlenemeyen dağcılık, kaya tırmanma, bisiklet kullanan ve doğa yürüyüşü yapan ve bu sporları hayatında hiç yapmamış bireylerden oluşmaktadır. Anket formunda; demografik soruların yanında, Aslan ve Özata (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan ve Chan’in kullandığı DZ ölçeği, Erdoğan’ın Türkçeye uyarladığı ve Dunlap ve diğerleri tarafından geliştirilen New Ecological Paradigm ölçeği ve Diener ve diğerleri tarafından geliştirilen YD ölçeklerine ait maddeler yer almıştır.

Anahtar Kelimeler
Ekolojik algı, duygusal zeka, yaşam doyumu, rekreasyonel doğa sporları, logit model.

Abstract
The aim of this research is to determine by using logit model, the impact level and direction of variables like ecological perception, emotional intelligence, gender, marital status, monthly income, age, education, occupation and life satisfaction level on participating in recreational outdoor sports. Sampling group consists of Recreational Outdoor Sport participants like cyclists, mountaineers/rock climbers and hikers whose number is not determined exactly in Turkey and non-participant of any recreational outdoor sports. In this study, electronic questionnaire form which consists of demographics variables, Emotional Intelligence Scale which was used in Chan’s study and adapted into Turkish by Aslan and Ozata, RNEP scale which was revised by Dunlap et al. and adapted into Turkish by Erdogan and Life Satisfaction Scale which was developed Diener et al. was used to collect the data.

Keywords
Ecological perception, emotional intelligence, life Satisfaction, recreational outdoor sports, logit

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri