Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Problemler
(The Problems Faced by Instructors in Classroom Management )

Yazar : Kenan ÇİFTÇİ  Şefika Şule ERÇETİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 674-700


Özet
Nitel bir durum çalışması olarak tasarlanan bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde karşılaştıkları problemleri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 güz eğitim-öğretim döneminde Iğdır üniversitesinde çalışmakta olan 19 öğretim elemanından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğine uygun olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde en sık karşılaştıkları problemler; öğrencilerin derse karşı olan ilgi ve isteksizliği, derste telefonla ilgilenmeleri, derse geç gelmeleri, kendi aralarında konuşmaları ve hazırbulunuşluklarının yetersiz olması olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Yönetimi, Yükseköğretim, Öğretim Elemanı

Abstract
The aim of the current study, which is designed as a qualitative case study, is to identify the problems faced by instructors in classroom management. The study group of the research consists of 19 faculty members working at Iğdır University in 2019-2020 fall semester. Semi-structured interview technique was used to collect data. The data obtained was analyzed in accordance with the content analysis technique. According to the results of the research, the most common problems faced by the instructors in classroom management were determind as the students' being indifferent and reluctance towards the course, using cell phone during the lesson, being late to the classroom, talking with each other and the lack of readiness of the students.

Keywords
Classroom Management, Higher Education, Instructor

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri