Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gazzâlî’ye Göre Her Teorinin Pratik Olması
(That Every Theory is Practice for al-Ghazali )

Yazar : Ceyhan Işık    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 01-13


Özet
Ebû Hâmid el-Gazzâlî farklı bilgi ve konularda görüşlerini ifade etmiş çok yönlü bir bilgindir. Çok yönlü olmasının yanı sıra velut bir yazardır. Yeri geldiğinde hakkında görüş belirtmek için farklı eserlerine müracaat etmek gerekir. Ayrıca sistematik ele almadığı birçok konunun ihmal edildiğine işaret edilmelidir ve kuşkusuz bunlardan birisi her ilmin eylem olmasına karşın her eylemin ise bilgi olmayışı öğretisidir. Bu öğretinin etraflıca incelenmemesinin en önemli sâikleri arasında Gazzâlî’nin bilgi-eylem öğretisinin ciddi bir biçimde analize edilmemesidir. Bilgi-eylem ilişkisi hakkında Gazzâlî’nin İhyâu-Ulûmid-dîn eserinde ciddi bir malzeme vardır. Oysaki Gazzâlî felsefesi bağlamında genellikle onun Bağdat dönemi eserlerinin incelemeye tabi tutulduğu gözlenmektedir. Gazzâlî, eyleme bilgi, bilgiye ise fikir yoluyla ulaşıldığı görüşündedir. Bununla beraber Gazzâlî, bilgiden direkt eyleme geçilemeyeceğini ifade eder ve bilgi ile eylem arasına adını hal verdiği üçüncü bir unsur ihdas eder. Netice itibariyle bilgi, hal ve eylem fikrin üç semeresi olacaktır. Gazzâlî, tüm bu unsurların birliğinde ısrar edecektir zira o bir vahdet düşünürüdür.

Anahtar Kelimeler
Fikir, bilgi, eylem, hal, birlik.

Abstract
Abu Hamid al-Gazali is a polymath, who expresses his views on different sciences and topics. Besides, he has written so much. To comment on his views, his different books must be referred to. Many unsystematically tackled themes by al-Ghazali were neglected and one of them is the teaching that every theory is a practice and every practice is not a theory. al-Ghazali’s theory-practice teaching is not comprehensively examined and this is among the most important reasons why this teaching is not seriously analyzed. There are serious sources on the topic in al-Ghazali’s Ihya Ulum al-Din. Mostly is the Bagdad period books examined for al-Ghazali’s philosophy. al-Ghazali is on the view that every practice can be reached through theory and every theory can be reached through the idea. Also, al-Ghazali says it cannot be reached directly from theory to practice and he establishes third teaching which is named as a state. As a conclusion theory, state and practice are all the productions of the idea. Al-Ghazali stresses the unity of all these concepts, for he is a thinker of unity.

Keywords
Idea, theory, practice, modus, unity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri