Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERİLLİK – DİŞİLİK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİNDE YAŞAMDA ANLAMIN ARACILIK ETKİSİ
(THE MEDIATING EFFECT OF MEANING IN LIFE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MASCULINITY-FEMININITY AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING )

Yazar : ÖNDER SAKAL  İHSAN AYTEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 248-284


Özet
Bu çalışmada, Hofstede’nin kültür modelindeki Erillik-Dişilik boyutunun, bireylerin psikolojik iyi oluşu ile ilişkisi ve bu ilişkide Yaşamda Anlamın iki alt boyutu olan Anlam Arayışı ve Anlam Varlığı değişkenlerinin aracı etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Lise ve ön lisans öğrencisi 421 katılımcıdan toplanan veriler, aracı etki analizinde çağdaş yaklaşım olarak görülen Bootstrap tekniğiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bireylerin iyi oluşları belirli bir düzeyde kültüre bağlıdır. Ayrıca kültür ve iyi oluş ilişkisinde, bireylerin anlam arayışları ve anlam deneyimleri kısmi aracı etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Erillik-Dişilik, Yaşamda Anlam, Psikolojik İyi Oluş

Abstract
In this study, the relationship between Masculinity-Femininity dimension of Hofstede's cultural model and the Psychological Well-being of individuals, and the mediating effect of the Search for Meaning and the Presence of Meaning, which are the two sub-dimensions of Meaning in Life, were empirically investigated. We collected data from 421 participants via a questionnaire from students in three high schools and a vocational high school. We analyzed the data with the Bootstrap technique, which is seen as a modern approach in mediation analysis. According to the findings, the well-being of individuals and meaning in life are culturally specific variables at a certain level. Additionally, in the relationship between culture and well-being, individuals' search for meaning and experiences of meaning have a partial mediating effect.

Keywords
Masculinity-Femininity, Meaning in Life, Psychological Well-being

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri