Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19’un Suriyeli mülteciler üzerindeki etkileri
(The Effect of COVİD-19 on Syrian Refugees )

Yazar : Faruk Bozdağ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 701-722


Özet
Mülteciler, yerleştikleri toplumdaki çoğu olaydan etkilendikleri gibi bu olaylara yön verme potansiyeline de sahip bireylerdir. Bu nedenle toplumda yaşanan salgın, doğal afet gibi çeşitli olaylar, doğal olarak ev sahibi toplum üyeleriyle birlikte mültecileri de etkilemektedir. Dünya genelinde etkisini gösteren COVİD-19 pandemisi karşısında mevcut konumda dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerden biri haline gelen Türkiye’de, mültecilerin ne tür deneyimler yaşadıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı bu araştırmada, 17 Suriyeli mülteciden veri toplanmıştır. Tematik analiz tekniğiyle yapılan analiz sonuçlarına göre Suriyeli mülteciler, COVİD-19 pandemisi nedeniyle ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlık alanlarında çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Pandemiye karşı evde kalma, hijyene dikkat etme ve sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirler almaktadırlar. Bununla birlikte pandemi karşısında ekonomik, psikolojik, eğitsel, sosyal ve sağlığa ilişkin destek ihtiyaçları ve beklentileri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
COVİD-19; Suriyeli mülteciler; pandemi; göç.

Abstract
Refugees are effected by most events in host societies, at the same time they have potential to orient the events in that societies. Therefore, it can be said that any event that occure in society such as outbreak and natural disasters, naturaly influence refugees lived in that societies as well. Turkey is one of the most refugee hosting contiries in the world. Thus, it is important to determine refugees’ experinces related to COVID-19 pandemic. In accordance with this purpose, a qualitative research was conducted with refugees in Turkey. Data were collected from 17 Syrian refugees. Data was analysed through thematic analysis technique. The findings indicated that Syrian refugees faced various economic, psychological, educational, social and health problems during COVID-19 pandemic. They tried to take preventive measures against COVID-19 such as staying at home, maintaining social distance and being aware of hygiene. In addition, there are economic, psychological, educational, social and health support needs and expectations of refugees in the face of the pandemic.

Keywords
COVİD-19; Syrian refugees; outbreak, migration.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri