Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ’NİN AĞRI TEŞKİLATLANMASI (1952-1958)
( ORGANIZATION OF AGRI TURKEY PEASANT PARTY (1952-1958) )

Yazar : MEHMET PINAR  ÖZLEM KARAPINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 348-368


Özet
Demokrat Parti (DP) içinde siyaset yapan Remzi Oğuz Arık, Cezmi Türk gibi kişiler kendi partilerinin otoriter yapıya büründüğü iddiasıyla partiden ayrılarak Türkiye Köylü Partisi çatısı altında köy siyasetine yeni bir çehre kazandırmak adına harekete geçtiler. Partinin kurucu kadrosu köy/köycülüğü merkeze alan anlayıştan ziyade taşradan olaya bakan bir yol geliştirmek için partiyi kurduklarını belirtmekteydiler.Bu düşünce çerçevesinde Doğu Anadolu’da teşkilatlanmaya başladı. Muş, Van, Elazığ, Malatya ve Ağrı teşkilatlanmanın başında gelmekteydi. Ağrı Köylü Partisi Teşkilatı 22 Ağustos 1955 tarihinde DP’de siyaset yapan Fettah Aktan başkanlığında kuruldu. Ağrı Merkez teşkilatlanması çalışmalarını tamamladıktan sonra ilçe ve köylerde örgütlenmeye başladı. Teşkilatlanmada önde gelen ve başarılı olan ilçelerin başında Diyadin ve Taşlıçay gelmekteydi. Türkiye Köylü Partisi’nin Ağrı’daki en büyük başarısı Diyadin’de belediye seçimleri kazanmasına karşın iktidar partisinin itirazları sonucu seçimler iptal edildi. Partinin Ağrı’da karşılaştığı en büyük problem sadece köylülerin teşkilatın içerisinde yer aldığı algısıydı. 1957 Seçimleri öncesi partiden ciddi sayıda üye istifa ederek DP saflarına katıldı. Parti, Ağrı’da siyasi bir başarı gösterememesine karşın muhalefetin iktidar karşısında tavrını anlamamız açısından önemli bir rol üstlendi.

Anahtar Kelimeler
Ağrı, Diyadin, Remzi Oğuz Arık, Seçimler, Türkiye Köylü Partisi

Abstract
Democratic Party (DP) Remzi Oguz Arik engaged in politics, Cezmi Turk persons like the left the party for allegedly shut down authoritarian structure of their parties to Turkey Peasant Party village politics under the umbrella acted in order to give a new face. The founding staff of the party stated that they established the party in order to develop a road that looks at the situation from the provinces rather than the understanding that puts the village / peasantry in the center. Within the framework of this thought, it started to be organized in Eastern Anatolia. Muş, Van, Elazığ, Malatya and Ağrı were at the top of the organization. The Ağrı Peasant Party Organization was established on 22 August 1955 under the leadership of Fettah Aktan, who was a politician in DP. After completing the works of Ağrı Central organization, it started to get organized in districts and villages. Diyadin and Taşlıçay were the leading and successful districts in organizing. Turkey Peasants Party ruling party contested the results of the municipal elections in Diyadin Despite winning the biggest success in pain elections were canceled. The biggest problem the party faced in Ağrı was the perception that only the villagers were in the organization. Before the 1957 elections, a significant number of members from the party resigned and joined DP ranks. Although the party did not show any political success in Ağrı, it played an important role in understanding the opposition's attitude towards the government.

Keywords
Ağrı, Diyadin, Remzi Oguz Arik, Elections, Turkey Peasant Party

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri