Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bartın’da Ziraatçılık, Hayvancılık ve Ormancılık Faaliyetlerinin “Bartın Rehberi” Adlı Eser Temelinde İncelenmesi
(A Study on Agricultural, Animal Husbandry and Forestry Activities in Bartın on the Basis of Bartın Guide )

Yazar : Yenal Ünal    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 417-440


Özet
Bu makale çalışması kapsamında cumhuriyetin ilk yıllarında Zonguldak’ın bir ilçesi konumunda bulunan Bartın’da yapılan tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri incelenmiştir. İncelemede 1927 yılında yayımlanmış ve aradan geçen uzun bir süre sonra araştırmacıların dikkatini çekmiş olan “Bartın Rehberi” adlı kitap kaynak eser olarak kullanılmıştır. Eserin ziraat, hayvancılık ve ormancılık bölümlerinde verilen bilgiler incelemenin en temel verilerini oluşturmuştur. Bununla birlikte bu kaynak eserin yanı sıra konuyla bire bir ilgili kitap ve makale çalışmalarından da olabildiğince yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu bilgilerden hareketle 1920’li yıllarda Bartın coğrafyasında tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarındaki mevcut durum, üretim miktarları, istatistiki veriler, hayvan sayıları, ağaç çeşitleri, kereste imalatı başta olmak üzere birçok konu analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın amaçlarından biri de Bartın örneğinden hareket ederek erken cumhuriyet dönemi Türkiyesi’de tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin durumunu incelemektir. Milli Mücadele’nin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir kalkınma hamlesi başlatmaya çalışmıştır. Bu kapsamda doğrultusunu tarım ve hayvancılık alanlarına yöneltmiştir. Çünkü o dönemde ülke nüfusunun %80’den fazlası kırsal kesimde yaşamaktadır. Ülkenin kalkınabilmesi için öncelikli sektörlerin başında tarım ve hayvancılık gelmekteydi. Dolayısıyla ülkede modern tarım ve hayvancılık yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı döneminde kaderciliğe terkedilmiş olan tarım ve hayvancılık yeni metotlarla geliştirilmeye çalışılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulmasıyla modern tarımın nasıl yapılacağı konusunda bütün ülkeye örnek teşkil edecek bir kurum oluşturulmuştur. Bu çalışmada Bartın coğrafyası özelinden hareketle erken cumhuriyet döneminde Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve ormancılık sektörlerindeki durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bartın Rehberi, Bartın, Atatürk Dönemi, Tarım Hayvancılık, Ormancılık.

Abstract
Agriculture, animal husbandry and forestry activities carried out in Bartın, which is a district of Zonguldak in the first years of the republic, were examined within the scope of this article. The book “Bartın Guide”, published in 1927 and attracted the attention of researchers after a long time, was used as a source book. The information given in the agriculture, livestock and forestry sections of the book constituted the most basic data of the study. However, besides this source book, it has been tried to make use of the books and articles related to the subject as much as possible. Based on this information, it has been tried to analyze the current situation in the fields of agriculture, animal husbandry and forestry in Bartın geography, production quantities, statistical data, animal numbers, tree varieties, timber production of 1920s. Another aim of this research is to examine the situation of agriculture, animal husbandry and forestry sectors in early republican period of Turkey considering the example of Bartın. The Republic of Turkey tried to launch a major development initiative after the National Struggle. In this context, it headed for the fields of agriculture and animal husbandry; because at that time, more than 80% of the country’s population lived in the countryside. Agriculture and animal husbandry were among the primary sectors for the country’s development. Therefore, scientific studies were carried out in order to spread modern agriculture and animal husbandry methods in the country. Agriculture and animal husbandry, which were abandoned to their fate during the Ottoman period, were tried to be developed with new methods. With the establishment of Atatürk Forest Farm, an institution that would set an example for the whole country was created on how to make modern agriculture. This study aims to assess the early Republican period of Turkey’s situation in agriculture, animal husbandry and forestry sectors.

Keywords
Bartın Guide, Bartın, Atatürk Period, Agriculture, Stockbreeding, Forestry.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri