Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÖNGÜSEL GÖÇÜN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÇEKİM MODELİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(ANALYZING THE IMPACT OF CIRCULAR MIGRATION ON FOREIGN TRADE WITH GRAVITY MODEL: THE CASE OF TURKEY )

Yazar : Ramazan Sayar  Yılmaz Onur Ari  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 441-460


Özet
Döngüsel göçler, göç alan ülke ve göç veren ülke arasında tekrarlayan ileri-geri göçmen hareketleridir. Ülke içinde ve ülkeler arasında döngüsel göçler olabildiği gibi; genellikle yetenek düzeylerine, iş alanlarına ve sektörlere ayrılmış bir şekilde de bu göçler olabilmektedir. Döngüsel göçün gerçekleşmesinde coğrafi yakınlığın yanı sıra, ülkeler arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar da büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de de bu durum söz konusudur. Bu çalışmada Türkiye ile sınır komşusu olan ülkelerden ve Türkiye’ye kültürel ve tarihsel anlamda yakın olan ülkelerden gelen göçmenlerin ithalat, ihracat hareketlerine ve toplam dış ticaret hacmine etkisi genişletilmiş panel çekim modeli kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada kullanılan çekim modelinde Panel GMM (Generalized Method of Moments) EGLS (Estimated Generalized Least Square) yöntemiyle 2013-2017 yılları arası dönemi kapsayan 10 ülkenin verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’ye yapılan döngüsel göçün ithalat ve ihracat üzerinde anlamsız ancak dış ticaret üzerinde olumlu yönde önemli ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
döngüsel göç, ithalat, ihracat, Türkiye Ekonomisi, küreselleşme

Abstract
Circular migrations are repetitive back and forth migratory movements between a receiving country and a sending country. There may be circular activities within a country or between countries; also these migrations can occur as a divided form into skill levels, job postings and sectors. In addition to geographical proximity, historical and cultural ties between countries have a great importance for a circular migration activity. This is also the case for Turkey. In this study, we investigated the impact on the total volume of foreign trade, export and import activites of migrants, who came from border countries which are close ties with Turkey culturally and historically, by employing extended panel gravity model. In the gravity model of the study, non-interval data of 10 countries covering the period between 2013 and 2017 were used with the panel GMM (Generalized Method of Moments) EGLS (Estimated Generalized Least Square) method. The results showed that the circular migration to Turkey is not statistically significant on Turkey’s imports and exports but has a positive and statistically significant effect on foreign trade.

Keywords
circular migration, import, export, Turkish Economy, globalization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri