Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN GEÇ NEOLİTİK VE ERKEN TUNÇ ÇAĞINA AİT BİR GRUP FİGÜRİN VE İDOLLER
(A GROUP OF FIGURİNES AND IDOLS BELONGING TO THE LATE NEOLITHIC AND EARLY BRONZE AGE OF THE SOUTHEAST ANATOLIA REGION )

Yazar : Çağatay YÜCEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 398-433


Özet
Bu çalışmanın amacı Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa Arkeoloji müzelerindeki bir grup figürin ve idolleri ele almaktır. Güneydoğu Anadolu Bölgesine ait figürin ve idoller, üzerinde en az çalışılan malzeme grubu arasında yer almaktadır. Bu çalışmaya konu edinen figürin ve idoller Yukarı Levant, Yukarı Dicle ve Yukarı Fırat kültürlerine ait insan biçimli (antropomorf) figürün ve idolleri tanımlama ve bu eserlerden hareketle eski toplum insanlarının yaşantısı, düşünce tarzı ve inançları ile ilgili bilgiler elde etmektir. İnsan biçimli betimlemeler, Prehistorik Çağ’dan itibaren insanoğlunun değer verip kutsal kabul ettiği varlıkları yansıtmak ve aynı zamanda duyguları ifade etmek amacıyla üretilmiş sanat eserleridir. Kutsal sayıldıkları düşünülen figürinler, zaman içerisinde malzeme ve yapım teknikleri açısından gelişim göstermiştir. Zaman içinde figürinlerin anlamlarında da değişimler yaşansa da daha çok kadının kutsallığı, yaratıcılığı ve onun üzerinden tapınma konusu en fazla kabul gören görüş olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Figürin, İdol, Yukarı Mezopotamya, Dicle ve Fırat, Halaf

Abstract
The aim of this study is to discuss a group of figurines and idols in Mardin, Diyarbakır and Şanlıurfa Archaeological Museums. Figurines and idols from the Southeastern Anatolia Region are among the least studied material group. The figurines and idols that are the subject of this study are define human-shaped (anthropomorphic) figures and idols of the Upper Levant, Upper Tigris and Upper Euphrates cultures, and from these works, we obtain information about the lives, thinking style and beliefs of the ancient community people. Human-shaped depictions are works of art produced to reflect the beings that human beings value and regard as sacred since the Prehistoric Age and at the same time express feelings. Figurines, which are considered sacred, have developed over time in terms of materials and construction techniques. Although there have been changes in the meanings of figurines over time, the issue of the sacredness of women, creativity and worship through them has been the most accepted view.

Keywords
Figurine, Idol, North Mesopotamia, Tigris and Euphrate, Halaf

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri