Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAPİTALİST ÜRETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA İNSAN İRADESİNİN BASKILANMASI
(Supression Of Human Will in The Context Of Capitalist Production Relations )

Yazar : Erol Akyıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 1-21


Özet
Bu çalışmada aklın, içgüdüleri kontrol altına alamadığı gibi hususların tartışılması amaçlanmıştır. Sosyal medya aracılığıyla haz duygusunun tahrik edilmesiyle, bireyin arzuları kötüye kullanılarak, özgürlük alanının ihlal edildiği hususları irdelenmiştir. İradenin arzuları kontrol altına alamadığı küresel bir dünya oluşturularak, haz duygusunun akla galip geldiği noktası vurgulanmıştır. Arzular, aklı kontrol altına alarak, bireyi çelik kafese hapsetmiştir. Bireyin haz duygusu kötüye kullanılarak, cinsellik, tüketim vb. alanlarda yönetici sınıfın arzuladığı bir insan profili oluşturulmuştur. Frankfurt Okulu düşünürleri, kapitalizmin zafer kazanmasında, bireye lüks ve eğlencenin özendirilerek tarihteki devrimci rolünden uzaklaştırıldığını ifade etmektedir. Ayrıca kültürel değerlerin dejenere edilmesi, bireysel aklın hazlara yenik düşmesini hızlandırmaktadır. Teknolojik gelişme ile beraber kapitalizmin bireyin iradesini kontrol altına alan seçenekleri genişlemiştir. Neo kapitalist fordist seri üretimle birlikte psikanaliz yöntemlerle bireyin bilinçaltı kötüye kullanarak, rasyonel davranış sergilenmesi engellemektedir. Böylece bireyin iradesinin, istek ve arzuları kontrol etmeyerek, tüketimcilik, cinsel arzu, lüks yanlısı vb. davranışlarda bulunmaktadır. Bireyin istek ve arzularının sürekli olarak kontrol altına alındığı ve bu şekilde tüketildiği görülmektedir. Sonuç olarak neo kapitalizm, psikolojik yöntemlerle bireyin aklını esir altına alarak, özgürlük alanını parçalamıştır.

Anahtar Kelimeler
Haz, İrade, Akıl, Arzu, Kapitalist İtaat.

Abstract
This study is aiming to discuss issues such as mind cannot control instincts. Also, examining that issues of freedom of individual were violated by abusing the individual's desires through provoking the feeling of pleasure with social media. This study is also emphasizing that the sense of pleasure prevails over the mind thanks to creating a global world where the will cannot control the desires. The desires take control of the mind and lock the individual in a steel cage. A ruling class demanded human profile has been created through abusing individual's sense of pleasure with sexuality and consumption etc. It was also stated that for the victory of capitalism, the thinkers of Frankfurt School were removed from their revolutionary role in history to encouraging the individual with luxury and entertainment. In addition, degeneration of cultural values speeds up the fall of the individual minds into pleasures. With the technological developments, the options of capitalism that control the will of the individual have increased. The Neo-capitalist prevents rational behavior by using psychoanalysis methods to abuse of the individual’s subconscious in Fordist mass production. Thus, the will of the individual takes the side of consumerism, sexual desire, luxury, therefore, it cannot not control the wishes and desires. It is seen that the wishes and desires of the individual are constantly under control and consumed in this way. As a result, with psychological methods, neo-capitalism has captured the mind of the individual and has broken the space of freedom

Keywords
Pleasure, the Will, Mind, Desire, the Capitalist Obedience.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri