Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Arabi’nin Yahudi Sembolizmi
(Ibn Arabi’s Hebrew Symbolism )

Yazar : Musa Kaval    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 485-505


Özet
Tasavvuf, görünür ve görünmez yaratılış bilgisini birleştiren İslami bir yorumdur. Sufiler daha çok görünür işaretler kullanırlar ve daha sonra somut olanların ardında bilinmeyen gerçekleri ortaya koymaya çalışırlar. Tasavvufî yaklaşım, bu örtülü ruhsal gerçeklerle büyük ölçüde ilişkilidir. Görünür ve görünmez dini bilgelik arasında bir birlik olduğu açıktır. Aslında tevhid kavramı, inanç ve uygulamalarda bu birliğin sağlayıcısıdır. İbn-i Arabi tevhid'in ateşli bir savunucusudur. Vahdet-i vücûd doktrini İbn Arabi’nin bütün kitaplarında yayılmış bir halde görülebilir. Kur’an-ı Kerim’de bulunan İbrani örneklemleri, İbnArabi tarafından zâhiren fark edilmeyen insani gerçekliklere dikkat çekilmek üzere kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de İsrailoğlları kendileri hakkında anlatıların en yoğun olduğu topluluktur. İbn Arabi, bu söylemleri, insanın sadist eğilimini ortaya çıkarmak için yorumluyor. Tasavvufî Kur’an yorumunda İbranice sembollerin tasavvufi olarak ne anlama geldiğini açıklar. Üstün varlık olan yaratılmış insanın seçkinliğinin kıymetini idrak edememesinin ve bunun sonucunun ne olduğunun örneklendiği İsrailoğulları hikâyeleri aslında insanın için var oluş problemidir. Ayetlerin gerçek anlamını yeniden ifade etmenin yanı sıra, İbn Arabi, kendi eylemlerini ve durumlarını düşünmeleri için Müslümanlara olanak sağlar. Ayrıca onun tasavvufi yorumlarıyla her inançtan insanlar, Hz. Musa’yı ve Firavun’u kendi iç dünyalarında görebilirler. Bu çalışmada onun konu edindiği İbrani sembolizmine ışık tutmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
İbn Arabi, Hz. Musa, Yahudi, Firavun, tasavvuf

Abstract
Sufism is a a Islamic interpretation combining visible and invisible knowledge of creation. Sufis mostly uses visible signs and then they try to set light unknown realities under the concrete ones. Sufistic approach is prodomianantly related to this covered spiritual facts. It is clear that there is a unity between visible and invisible religious wisdoom. Actually the notion of tawhid is provider of this unity in faith and practices. Ibn Arabi is an ardent advocate of tawhid. His wahdat-i vucûd doktrini can be seen all of his books. Visible samples of Hebrew in Quran are used for taking care of invisible humanitarian realities in his interpration. Parables of children of Israel are the most emphasized telling in the Quran. Ibn Arabi takes these visible lessons in order to uncover egoistic tendecy of humanbeing. In his sufistic Quran interpretation he explains what Hebrew symbols mean for. Besides restating literal meaning of the verses he provided muslims to think their own actions and stituations. With his narration religious people can see Paraoh and Moses in his inner world. In the paper we will try to set light the symbol of Hebrew he stated

Keywords
Ibn Arabi, Moses, Hebrew, Paraoh, sufism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri