Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) İmar Faaliyetleri Işığında Kocaeli/Akhisar-ı Geyve (Pamukova) Hükûmet Konağı Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assesment On Kocaeli/Akhisar-ı Geyve (Pamukova) Government Hall In The Lıght Of Zonıng Actıvıtıes Of The Perıod Of Abdulhamıd II (1876-1909) )

Yazar : Yusuf Çetin    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 140-160


Özet
II. Abdülhamid dönemi (1876–1909) Osmanlı tarihinde imar faaliyetlerinin en yoğun gerçekleştirildiği dönemlerden birisi olmuştur. Devletin kısıtlı bütçe imkânlarına rağmen Osmanlı coğrafyasında hemen hemen her alanda çok sayıda yapı inşa edilerek ülke bayındır hale getirilmiştir. Bu imar faaliyetleri içerisinde merkezi otoritenin gücünü hissettirmek ve büyüyen Osmanlı bürokrasisinin ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen yapılardan birisi hükumet konakları olmuştur. Günümüzde belediye binası olarak kullanılan Pamukova Hükumet Konağı da bu dönemde aynı amaçlar doğrultusunda inşa edilen yapılardan birisidir. Pamukova Hükumet Konağı bir resmi bina olarak inşa edilmiş olmasına rağmen Sakarya ve çevresindeki evlerde yaygın olarak kullanılan geleneksel iç sofalı ev plan tipinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Sonraki dönemlerde yapılan tadilatlar ve eklemelerle orijinal birçok özeliğini yitirmiş olsa da son dönem Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini bünyesinde barındıran ve anıtsal mimarisi ile Osmanlı merkezi otoritesinin gücünü yansıtan Pamukova Hükumet Konağı, dönemin siyasal, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veren önemli bir tarihi belge niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler
Akhisar-ı Geyve (Pamukova), II. Abdülhamid dönemi, hükumet konağı

Abstract
The reign of Abdülhamid II (1876–1909) was one of the most intensive periods of zoning activities in Ottoman history. Despite the limited budget of the state, many structures were built in almost every area in the Ottoman geography and the country was made prosperous. Government halls were one type of the structures built to demonstrate the power of the central authority and to meet the needs of the growing Ottoman bureaucracy. Pamukova Government Hall, which is used as a city hall today, was one of the constructions built for the same purpose in that period. Although Pamukova Government Hall was built as an official building, it reflects all the characteristics of the traditional house plan with its interior sofa (boardroom), which is widely used in the houses in Sakarya and its surroundings. Despite it lost many of its original features with the renovations and additions made in the following years, Pamukova Government Hall, which contains all the features of the late Ottoman architecture and reflects the power of the Ottoman central authority with its monumental structure, is an outstanding historical artifact that depicts the political, social and cultural structure of the period.

Keywords
Akhisar-ı Geyve (Pamukova), period of Abdulhamid II, government hall

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri