Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR ÂLEMİ DERGİSİNİN KISA ÖMÜRLÜ BİR KARDEŞ YAYINI: KEŞŞAF
(A SHORT-LIVED SISTER PUBLICATION OF SPORTS MAGAZINE: KEŞŞAF )

Yazar : Mustafa MUTLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 533-554


Özet
Keşşaf, Türk spor basınında izcilik alanında çıkmış ilk dergilerden birisidir. Spor Âlemi dergisinin kurucuları tarafından 4 Nisan-24 Haziran 1923 tarihleri arasında ancak beş sayı yayımlanan bir dergi olan Keşşaf, uzun soluklu bir yayın olmasa da ihtiva ettiği bilgiler bakımından büyük bir öneme sahiptir. Mütareke döneminde kısmî uykuda diyebileceğimiz Türk izciliği, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra tekrar canlanma sürecine girmiştir. Bu hareketliliğe kayıtsız kalmayan Spor Âlemi dergisi, Keşşaf adı altında hususi bir dergi çıkarmıştır. Keşşaf dergisi, izciliğin tarihsel kökenlerine inmekle kalmayıp, Türk izciliğinin ortaya çıkış sürecine ve çıktığı dönemde İstanbul, Anadolu ve Avrupa’daki izci faaliyetleriyle ilgili güncel bilgiler aktararak izciliğe dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmıştır. Bu çalışmada Türk spor basınında izcilik alanında önemli bir yeri olan Keşşaf dergisini tanıtmak ve içerdiği bilgiler bağlamında Cumhuriyet öncesi Türk izciliğine ışık tutmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Spor Âlemi, Keşşaf, Türk izciliği, Baden Powell

Abstract
Keşşaf is one of the first magazines published in the field of scouting in the Turkish sports press. Keşşaf is a magazine that was published only five issues between 4 April and 24 June 1923 by the founders of Spor Âlemi (Sports World) magazine. Although it is not a long-running publication, it is of great importance in terms of the information it contains. Turkish scouting, which we can call "partial dormancy" during the armistice period, entered the process of revival after the War of Independence. Spor Âlemi magazine, which does not remain indifferent to this evolvements, published a special magazine under the name of Keşşaf related to scouting. Keşşaf magazine not only went down to the historical origins of scouting, but also revealed the unknowns about scouting by transmitting up-to-date information about the emergence process of Turkish scouting and Scout activities in Istanbul, Anatolia and Europe during its emergence. In this study, it was aimed to introduce Keşşaf, which has an important place in the field of scouting in the Turkish sports press, and to shed light on pre-Republican Turkish scouting in the context of the information it contains.

Keywords
Spor Âlemi, Scout, Turkish scouting, Baden Powell

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri