Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BREXIT KARARININ İHRACAT YAKINSAMA MODELİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF BREXIT IN THE LIGHT OF EXPORT CONVERGENCE )

Yazar : Halil Şimdi    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 555-569


Özet
Devletler, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ekonomik iş birliklerinin etkinliğini artırmak adına ekonomik entegrasyonlara üye olmaya başladılar. Teorik olarak tarafların karşılıklı çıkarlarını önceleyen ekonomik entegrasyonlardan üye ülkelerin özellikle ihracatlarına katkı sağlaması beklenmektedir. Buna bağlı olarak yazında genellikle kişi başına düşen gelir üzerinden yapılan yakınsama modeli, bu çalışmada ülkelerin ihracatları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Çalışmanın temel amacı, 2016 yılında alınan “Britain Exit” (BREXIT) kararının Avrupa Birliği (AB) özelinde ihracat yakınsaması modeli yardımıyla desteklenip desteklenmediğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda AB anlaşması öncesi ve sonrası dönemde AB-15 ve birliğin en kapsamlı genişlemesi (2004) sonrası AB-25 ülkeleri, ihracat yakınsaması açısından incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar dahilinde AB anlaşması sonrasında AB-15 içinde ihracat yakınsamasına sahip olan Birleşik Krallık (BK), 2004 genişlemesinin ardından herhangi bir yakınsama grubuna dahil olmamaktadır. Netice itibarıyla ihracat yakınsaması modeli, BREXIT kararını desteklenmekte ve gelecekte AB’de benzer süreçlerin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
BREXIT, Ekonomik Entegrasyon, İhracat Yakınsaması, Log-t Testi.

Abstract
States started to be member of economic integrations after the Second World War to increase the efficiency of economic cooperation. Theoretically, economic integration models prioritize interests of members and especially are expected to contribute the export of that countries. Therefore, this study examines export convergence and enriches the literature that usually models income convergence. The main target of this study to reveal whether export convergence model supports the Britain Exit (BREXIT) decision in 2016. In this context, the paper analyzes European Union (EU) – 15 before and after EU agreement and EU-25 (the most extensive enlargement of EU in 2004) countries in terms of export convergence. According to results, export of United Kingdom (UK) had convergence in EU-15 countries after EU agreement. However, the 2004 enlargement of EU led to suppress the export convergence of UK. In conclusion, the export convergence model supports BREXIT decision and reveals the probability of such processes in the EU.

Keywords
BREXIT, Economic Integration, Export Convergence, Log-t Test.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri