Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Luhmann'ın Sistem Kuramı Bağlamında Bir İletişim Sistemi Olarak Armağan Değiş Tokuşunun İncelenmesi
(An Examination of Gift Exchange As A Communication System in The Context of Luhmann's Systems Theory )

Yazar : Tebrike Kaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 570-584


Özet
Öz: İnsan, toplum, kültür üçgeninde önemli işlevler yüklenen armağan değiş tokuşu toplumsal etkileşimin temel taşlarından biridir. İlkel toplumda karşılıklılık olgusunu etnografik veriler ışığında inceleyen Mauss armağan değiş tokuşunun ve potlaç kültürünün kendini yeniden üreten bir döngü içerisinde nasıl işlediğini açıklamıştır. Kendini yeniden üretme, yeni işlevselcilik yaklaşımının öncülerinden Niklas Luhmann’ın temel kavramlarından biridir. Luhmann’ın sistem kuramına göre, işlevsel sistemlerin kendini yeniden yaratması iletişim mecraları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı, armağan alışverişinin geçmişteki ve günümüzdeki işlevlerine odaklanarak toplumsal sistem içerisindeki önemini ortaya koymaktır. Sonuç olarak, Mauss’un belirlediği değiş tokuş ilkelerinin, Luhmann’ın iletişim sistemi olarak adlandırdığı mekanizmalardan biri olduğu görülmüştür. Armağan değiş tokuşu ilkeleri Luhmann’ın deyişiyle seçim ve motivasyon mekanizmaları olarak işlemekte ve anlamı seçimlerin yapılma şekli üzerinden yönlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kültür, iletişim, karşılıklılık, potlaç, armağan.

Abstract
The exchange of gifts, which represent significant functions in the triangle of human, society and culture, are among the cornerstones of social interaction. Having considered the reciprocity concept in primitive society in light of ethnographic data, Mauss laid down how gift exchange and potlatch culture functions in a self-producing cycle. Self-production is one of the basic concepts of Luhmann. self-production of functional systems is carried out over communication channels. This paper is intended to show and stress the importance of gift exchange within the social system with a focus on its past and current functions. Consequently, principles of exchange defined by Mauss is one of the mechanisms that Luhmann calls as a communication system. In Luhmann’s words, principles of gift exchange operate as choice and motivation mechanisms and their meaning are ascribed based on the way choices are made.

Keywords
Culture, communication, reciprocity, potlatch, gift.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri